Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας καθιερώνεται η Πρωτομαγιά με απόφαση της Έφης Αχτσιόγλου.

Η τροπολογία κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και προβλέπει -μεταξύ άλλων- ότι η ανωτέρω αργία, μετατίθεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα εφόσον συμπίπτει με Κυριακή (μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για την Κυριακή του Πάσχα).

Μέχρι σήμερα βρισκόταν στη διακριτική ευχέρεια του/της εκάστοτε υπουργού το πότε θα κηρύσσεται ως υποχρεωτική αργία η Πρωτομαγιά, ενώ συχνά υπήρχε μια… σύγχυση στην κοινή γνώμη για το αν πρόκειται περί αργίας ή απεργίας.

Πόσο θα πληρωθείτε εάν δουλέψετε

Η Πρωτομαγια, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας διέπεται από το νομικό καθεστώς που διέπει την Κυριακή αργία.

Φέτος πέφτει Δευτέρα και απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα και κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Τι ισχύει:

1) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

2) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Tags: