Σύνταξη από το 58ο έτος με όρια ηλικίας πέντε ταχυτήτων ισχύουν μετά τις 19/8/2015 για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο οι νέες ηλικίες συνταξιοδότησης καθορίζονται κυρίως από τέσσερις παραμέτρους που είναι οι εξής:

  1. Τα χρόνια ασφάλισης που υπάρχουν μέχρι το 2012 για όσους ξεκίνησαν την ασφάλισή τους πριν από το 1993 στο ΙΚΑ, τα Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών – Τύπου, τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και το Δημόσιο.
  2. Το έτος που συμπληρώνεται η 35ετία αν πρόκειται για ασφαλισμένους σε Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών – Τύπου με ένσημα πριν από το 1983.
  3. Την πραγματική ηλικία που έχουν οι ασφαλισμένοι μετά τις 19/8/2015.
  4. Τα επιπλέον έτη που χρειάζονται και μπορούν να εξαγοράσουν με πλασματικούς χρόνους λόγω παιδιών, σπουδών, στρατιωτικής θητείας, αλλά και διαστημάτων ανεργίας.

Ο χρόνος ασφάλισης έως το 2012 είναι το κλειδί για να αποφύγουν οι ασφαλισμένοι την έξοδο στα 67 με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης ή στα 62 με 40 έτη ασφάλισης. Με τα ένσημα έως το 2012 κατοχυρώνουν επίσης τη μειωμένη σύνταξη πριν από τα 62.

Αν τα απαιτούμενα ένσημα για τους παλαιούς – έως το 1992 – ασφαλισμένους δεν συμπληρώνονται ούτε με εξαγορά πλασματικού χρόνου έως το 2012, αλλά από το 2013 και μετά τότε τα όρια συνταξιοδότησης εξομοιώνονται άμεσα με τα όρια ηλικίας των νέων – μετά το 1993 – ασφαλισμένων που είναι στα 67 για πλήρη σύνταξη και στα 62 για μειωμένη με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης ή στα 62 πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης.

Οι ευκαιρίες εξόδου πριν από τα 67 και τα 62 είναι πάμπολλες για τους παλαιούς ασφαλισμένους που έχουν ή συμπληρώνουν με πλασματικά έτη τα απαιτούμενα χρόνια έως το 2012.

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης από 19/8/2015 έως το 2017 διαμορφώνονται μεταξύ 55 και 60,5 ετών για όσους στο διάστημα αυτό είχαν πραγματική ηλικία από 50 – 60 ετών.

Όσοι έχουν πραγματική ηλικία από 50 έως 60 ετών μέσα στο 2017 θα πάρουν σύνταξη με όρια ηλικίας 5 ταχυτήτων που ανά ταμείο διαμορφώνονται ως εξής:

  • Στα 59,5 αντί 58 με 35ετία από Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες.
  • Στα 57,8 για όσους έχουν 37ετία στο Δημόσιο με ασφάλιση πριν από το 1983.
  • Στα 59,5 αντί 55 για τις μητέρες.
  • Στα 60,9 και τα 62 αντί 60 για τους ελεύθερους επαγγελματίες με 35 ή 40 έτη.
  • Στα 58,5 αντί 52 για τους γονείς στο Δημόσιο. 
Tags: