Τροπολογία που θεσπίζει πρόγραμμα για  δωρεάν σχολικά  γεύματα  για τις ανάγκες  σίτισης μαθητών του Δημοτικού κατατέθηκε στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας .  

Για τους πρώτους τρεις  μήνες που το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πιλοτικά, η τροπολογία δίνει  τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με απευθείας αναθέσεις εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν τις 750.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την τροπολογία,  το πρόγραμμα θα καλυφθεί από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και το ύψος της θα εξαρτηθεί ετησίως από τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών σε αυτό.

Από την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας προκύπτει ότι μετά την παρέλευση του τριμήνου οι σχετικές συμβάσεις θα προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, στην οποία θα ορίζονται και οι προδιαγραφές, οι γενικοί κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για τη διαδικασία.

Διαβάστε εδώ την τροπολογία.   

Tags: