Όλα όσα αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή συνεδρίαση

Οι αποφάσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια, προσλήψεις  

Αποφάσεις για μια σειρά από νομοσχέδια και εθνικά σχέδια δράσης έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Αυστηρή σύσταση Μητσοτάκη στους Υπουργούς: Όχι στα αλληλοκαρφώματα 

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου οι αποφάσεις που ελήφθησαν αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση εντείνει το μεταρρυθμιστικό της έργο για να κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη.

Ειδικότερα:

Μητσοτάκης στο υπουργικό:«Η επίσκεψη Πομπέο ενισχύει την εθνική μας γραμμή»

1.      Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το Νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Δια Βίου Μάθηση.

Οι ρυθμίσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Κεντρική στόχευση είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από λύση ανάγκης για τους πιο αδύναμους να καταστεί συνειδητή επιλογή για όλους και εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής. 

Σημειώνονται μεταξύ άλλων: 

-Η καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα 3 (Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ), 4 (Επαγγελματικά Λύκεια και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων)  και 5 (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η Ίδρυση 15 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων, ύστερα από εισήγηση των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας, με πρόβλεψη για σταδιακή επέκταση σε εθνική εμβέλεια εντός 4ετίας. Οι μαθητές (απόφοιτοι Γυμνασίου) εισάγονται στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. με βάση τον βαθμό του Απολυτηρίου.
 
2.      Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν το νομοσχέδιο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα»
 
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εξασφαλίζεται ενιαίος τρόπος σχεδιασμού της κινητικότητας, με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. 

Θεσπίζεται το πλαίσιο  κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ειδικότερα των διαδικασιών εκπόνησης, εξέτασης, έγκρισης, παρακολούθησης και εποπτείας τους, όπως και καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του νόμου από τους φορείς εκπόνησης και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης των ΣΒΑΚ. Θεσπίζεται ένα άρτιο και πλήρες θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα αποσαφηνίζει τη διαδικασία κατάρτισης και εξέτασης του ΣΒΑΚ προς διευκόλυνση των Ο.Τ.Α. και των αρμόδιων Υπηρεσιών που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν έως σήμερα εντοπιστεί. Ταυτόχρονα απλοποιεί και τυποποιεί τη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης του ΣΒΑΚ.

Υπογραμμίζεται ότι η αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου θα έχει θετική επίδραση στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους πολίτες καθώς τα ΣΒΑΚ αποτελούν το εργαλείο για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών.  
 
3.      Ο Υπουργός  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης και η Υφυπουργός κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασαν το νομοσχέδιο για ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας

Στόχος του νομοσχεδίου η αναδιάρθρωση και η μεταρρύθμιση της Πρόνοιας, ώστε να καταστεί ένας σύγχρονος ενεργητικός μοχλός προώθησης αλλαγών  για την ενδυνάμωση των πλέον ευάλωτων πολιτών, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και γίνεται πιο επιτακτική εξαιτίας των συνθηκών, που διαμορφώθηκαν από την πανδημία. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται παρεμβάσεις, σε τρεις άξονες.

O πρώτος άξονας περιλαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων. Μεταξύ άλλων:

- Εισάγονται για πρώτη φορά οι βασικές προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΠΑΠΑΜΕΑ).
- Θεσπίζεται για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των δομών αυτών και των υπηρεσιών που παρέχουν σε παιδιά σχολικής ηλικίας, διασφαλίζοντας ότι ανεξάρτητα του τόπου διαμονής ή άλλων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των περιοχών που διαβιούν, όλα τα παιδιά απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες.

- Ενισχύεται  στην πράξη ο θεσμός της αναδοχής και διευρύνεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να φροντίσουν ένα παιδί. 

 - Προβλέπεται αποζημίωση για το 100% της δυναμικότητα  των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, για το διάστημα που λειτούργησαν υποχρεωτικά στο 50% της δυναμικότητάς τους λόγω των μέτρων κατά την πανδημίας. Προστατεύονται έτσι οι θέσεις εργασίας και διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των δομών.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 
4.      Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών (online) υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Ο Κανονισμός 1150/2019 εντάσσεται στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και θέτει κανόνες διαφάνειας, περιορίζοντας ταυτόχρονα την εμφάνιση και τις επιπτώσεις των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που εφαρμόζονται σε ορισμένες επιγραμμικές δραστηριότητες των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προς τις επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις για:

5.      Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε το νομοσχέδιο  για την κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.
 
Με το νομοσχέδιο τροποποιείται η σύμβαση δωρεάς η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ του Δημοσίου, του Ιδρύματος Ωνάση και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) που αφορά: Την υλοποίηση, την προμήθεια και την παράδοση του Έργου Εξοπλισμού ΩΚΚ και του Έργου της Νέας Πτέρυγας, τον πλήρη εξοπλισμό του ΩΚΚ της νέα Πτέρυγας, την  επιλεκτική ανακατασκευή δωματίων και χώρων του ΩΚΚ, την σύσταση του Ωνασείου Παίδων, την διαμόρφωση χώρου ελικοδρομίου, την  ίδρυση και τον εξοπλισμό του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου.  Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο:

6.      Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης ενημέρωσε για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου.

Η επανεκκίνηση του τουρισμού ήταν πολύπλοκη υπόθεση. 

Με βάση τα στοιχεία από τις φόρμες PLF, τη χώρα μας επισκέφθηκαν 3,9 εκατ. τουρίστες ως σήμερα. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 22% των περσινών αφίξεων της ίδιας περιόδου (Γ’ τρίμηνο έτους). Σημαντικές για τη χώρα μας αγορές προέλευσης όπως οι ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία και το Ισραήλ παρέμειναν κλειστές, ενώ ελάχιστες ήταν οι ροές από ανοιχτές αγορές εκτός Ευρώπης, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Λατινική Αμερική κλπ, καθώς τα υπερατλαντικά ταξίδια σημείωσαν κάθετη πτώση.
χρονιά ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία, καθώς τους δύο πρώτους μήνες του 2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν αυξημένες κατά 23%, συνολικά 527 εκατ. ευρώ. Από τον Μάρτιο και μετά η πανδημία έπληξε τις μετακινήσεις παντού στον κόσμο, όπως και στη χώρα μας λόγω και της επιβολής lockdown. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν οι εισπράξεις σε ποσοστό περίπου 95%. Η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται μετά το σταδιακό, προσεκτικό και με κανόνες άνοιγμα της χώρας μας στον κόσμο. Τον Ιούλιο διαμορφώθηκαν στα 577 εκατ. ευρώ, με ετήσια μείωση 84,4%. Τα έσοδα τον  Αύγουστο εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 1,6 δισ. ευρώ με πτώση 60% περίπου. Με αυτό το δεδομένο, η εκτίμηση μας είναι ότι ως τέλους του έτους θα κλείσουμε τη χρονιά αναπληρώνοντας το 20% περίπου των εσόδων του 2019. 

7.      Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε το ετήσιο Πρόγραμμα Κωδικοποίησης.

Τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην οργάνωση του κωδικοποιητικού εγχειρήματος: Πρώτον, συστάθηκε η ΚΕΚ στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με τη συμμετοχή δεκατριών διακεκριμένων νομικών, υπό την Προεδρία του Επιτίμου Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώην Υπουργού Γιώργου Σταυρόπουλου, που συντονίζει κεντρικά το εγχείρημα της κωδικοποίησης. Δεύτερον, καταρτίστηκε ένα διεξοδικό εγχειρίδιο που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης και τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση της νομοθεσίας.  
 
8.      Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

Με τον ν.4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» θεσπίστηκε - για πρώτη φορά - μια μεταρρυθμιστική τομή: η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων στον δημόσιο τομέα από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε προς έγκριση ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα. 
Για το 2021 ο προγραμματισμός προσλήψεων που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει έγκριση για 8.620  θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1), καθώς και  299 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ., 62 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1) και   2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού εκ των οποίων 2.500 εποχικοί πυροσβέστες.

9.      Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Άτομα με Αναπηρία.

Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για άτομα με αναπηρία (ΕΣΔ) αποτέλεσε προγραμματική δέσμευση και προτεραιότητα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ο ίδιος επεσήμανε στις 21 Αυγούστου 2019, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ.  Η κατάρτιση του Σχεδίου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας ως Συντονιστικού Μηχανισμού. 

10.  O Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτης Μηταράκης,  ενημέρωσε για  την Εθνική Στρατηγική Μετανάστευσης.
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτης Μηταράκης ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την Εθνική Στρατηγική Μετανάστευσης 2020-21.

Βασική αρχή της Εθνικής Στρατηγικής είναι η αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει να είναι η πύλη εισόδου προς την Ευρώπη ούτε ελκυστικός προορισμός, ενώ ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Στόχοι της Στρατηγικής αυτής είναι η ουσιαστική μείωση των ροών από τη μια πλευρά και ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης από την άλλη.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν, τον διαχωρισμό των προσφύγων από τους οικονομικούς μετανάστες, λιγότερες, ασφαλείς και σύγχρονες δομές,  αύξηση επιστροφών και απελάσεων, καθώς και νέο πλαίσιο για τους νόμιμους μετανάστες.

11.  Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος, ενημέρωσε σχετικά με τα Προσχέδια δράσης των Υπουργείων και το Προσχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του επιτελικού κράτους για τα σχέδια δράσης του έτους 2021. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω άξονες:  

-Πληρέστερα, αρτιότερα και ομοιόμορφα σχέδια.
-Επαρκέστερος χρόνος για αλλαγές και βελτιώσεις.
-Εμπέδωση συνεργασίας με πολιτική ηγεσία κάθε Υπουργείου.
-Ενεργή εμπλοκή στον σχεδιασμό Υπηρεσιακών Γραμματέων και Υπηρεσιών Συντονισμού.
-Αποτύπωση περισσότερων δεικτών και κουλτούρα μέτρησης του αποτελέσματος.
-Δημιουργία γνώσης και δεξιοτήτων περί στοχοθέτησης.
-Καλλιέργεια κουλτούρας στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.
 
12.  Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενημέρωσε για την κήρυξη απαλλοτριώσεων ακινήτων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή νέου, αναβάθμιση-επισκευή τεχνητού εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της οριογραμμής της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου».

Το έργο το οποίο χρηματοδοτείται από τον κρατικό Προϋπολογισμό, αποτελεί μια βασική υποδομή για τη χώρα, τόσο αμυντικού όσο και αναπτυξιακού χαρακτήρα, ιδιαίτερα για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και ένα έργο γενικότερης σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η άμυνα της χώρας και η προστασία των χερσαίων συνόρων μας επί της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της καταστροφής καλλιεργειών από πλημμυρικά φαινόμενα που συχνά σημειώνονται στην περιοχή, καθώς επίσης και στην προστασία των παραποτάμιων οικισμών από αυτά.
 
13.  Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασαν πρόταση για  την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς τη σύσταση και συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.
 

 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top