Συμβόλαιο αποδοτικότητας για τους νέους διοικητές βάζει ο Κικίλιας

Θα αξιολογούνται ανάλογα με το έργο τους στα νοσοκομεία

Θάλαμος νοσοκομείου

Αξιολόγηση και στα νοσοκομεία βάζει ο Βασίλης Κικίλιας.

Οι νέοι διοικητές θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο αποδοτικότητας και θα αξιολογούνται με βάση την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια αλλά και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών, με έμφαση στα επείγοντα περιστατικά.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων ΕΣΥ δημοσιεύτηκε την Τρίτη 1 Οκτωβρίου στη Διαύγεια.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη νέα προκήρυξη θα είναι η εξής: Οι υγειονομικές περιφέρειες θα καταχωρήσουν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και θα τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του υπουργείου Υγείας, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η Επιτροπή θα εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν. Στη συνέχεια θα συντάξει κατάλογο αξιολόγησης και εισηγείται στον υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τις νέες διοικήσεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι νέες διοικήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα πλήθος δυσλειτουργιών στα νοσοκομεία, όπως έδειξε η αναφορά που ζήτησε το υπουργείο Υγείας από τις παρούσες.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έδειξαν πως 4 στα 10 νοσοκομεία αναφέρουν ότι δεν είναι εφικτή η κατάρτιση ασφαλούς προγράμματος εφημεριών, 1 στα 2  δεν διαθέτει σύστημα διαλογής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ενώ 3 στα 4  δεν έχουν σύστημα καταγραφής του χρόνου αναμονής σε αυτό.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top