Διορισμοί: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 8.000 προσληφθέντων στο Δημόσιο

Για υπαλλήλους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Δημόσιο

Εκδόθηκαν σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης του  ΑΣΕΠ 3Κ/2018.  Τα αποτελέσματα αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 7.949 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Οι πίνακες των διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο  για τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ και θα αναρτηθούν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Όσοι  υποψήφιοι  απορρίφθηκαν,  με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο barcode.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ 
 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top