Την έγκριση της τμηματικής εκταμίευσης της επόμενης ελληνικής δόσης ενέκρινε το Eurogroup

Εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή σχεδόν όλων των συμφωνημένων προαπαιτούμενων για την 3η αξιολόγηση

Eurogoup: Ναι στην τμηματική εκταμίευσης της δόσης

Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για την εφαρμογή σχεδόν όλων των συμφωνημένων προαπαιτούμεων για την 3η αξιολόγηση του 3ου ελληνικού προγράμματος, μετά τη συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού σχετικά με τη δέσμη μέτρων που υποβλήθηκε στο eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε πριν λίγο το σώμα των 19 Υπουργών στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα,  όπως αναφέρεται επισήμως, "οι ελληνικές αρχές έχουν εγκρίνει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018, ο οποίος συμμορφώνεται με τον συμφωνηθέντα στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ". Επιπλέον, η έκθεση συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δείχνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν υπερβεί τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί τα τελευταία τρία χρόνια (2015-2017).

Οι ελληνικές αρχές συνέχισαν επίσης την ενίσχυση της είσπραξης των φόρων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων και βελτίωσαν τη δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

"Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώθηκε με περαιτέρω ενέργειες που αποσκοπούν στο άνοιγμα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, στη βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των επενδύσεων, στην άρση κανονισμών που περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων καθώς και στο άνοιγμα των ενεργειακών αγορών", αναφέρεται αναλυτικά στην απόφαση του Eurogroup." Επιπλέον καταγράφεται ότι "η πρόοδος στο πλαίσιο της υποστήριξης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων επιτεύχθηκε με περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εξωδικαστικής προπόνησης και την έναρξη ηλεκτρονικών δημοπρασιών".

Το eurogroup επαναβεβαιώνει τη σημασία μιας "φιλόδοξης συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης" με ισχυρή κυριότητα από τις ελληνικές αρχές. Οι αρχές καλούνται να την ολοκληρώσουν σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα πολύ πριν από το τέλος του προγράμματος, αναφέρεται στην απόφαση για την περίοδο μετά την 20η Αυγούστου.

Eπιπλέον,  η Ευρωομάδα καλεί τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν επειγόντως τις εκκρεμείς προγενέστερες δράσεις. Το Eurogroup αναθέτει στην EWG την επαλήθευση της πλήρους εφαρμογής των εκκρεμών προγενέστερων δράσεων βάσει αξιολόγησης από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό θα περιλαμβάνει αξιολόγηση για να επιβεβαιωθεί ότι εξασφαλίζεται συνεχής και απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και η ολοκλήρωση κυβερνητικών εκκρεμών δράσεων στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων.

Μετά την πλήρη εφαρμογή των προηγούμενων ενεργειών και με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ΕSM αναμένεται να εγκρίνουν το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας και να εγκρίνουν την εκταμίευση της τέταρτης δόσης του προγράμματος ΕΜΣ.

Η τέταρτη δόση του προγράμματος ESM ύψους 6,7 δισ. Ευρώ θα εκταμιευθεί στην Ελλάδα σε δύο εκταμιεύσεις, ξεκινώντας με μια πρώτη εκταμίευση το Φεβρουάριο ύψους 5,7 δισ. Ευρώ για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους, προκειμένου να επιτραπεί η περαιτέρω εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών και να υποστηριχθεί το δημοσιονομικό μαξιλάρι που θα στηρίξει την επιστροφή της Ελλάδας στην αγορά.

Η μεταγενέστερη εκταμίευση για εκκαθάριση καθυστερήσεων μπορεί να εγκριθεί από την EWG την άνοιξη, με την επιφύλαξη θετικής αναφοράς από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την εκκαθάριση των καθαρών καθυστερήσεων χρησιμοποιώντας επίσης ίδιους πόρους και επιβεβαίωση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι η απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει την έναρξη του τεχνικού έργου του EWG σχετικά με τον μηχανισμό αναδιάρθρωσης του χρέους (σε διασύνδεση με την ανάπτυξη), εάν χρειαστεί, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με τη συμφωνία της Ευρωομάδας της 15ης Ιουνίου 2017. Η Ευρωομάδα καλεί τέλος τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το ΔΝΤ να λάβουν υπόψη την ολιστική ελληνική στρατηγική ανάπτυξης κατά την επικαιροποίηση του DSA (ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους).

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top