Επιδότηση παγίων δαπανών: Ανοίγουν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Όλη η λίστα των ΚΑΔ για την επιδότηση

Χρήματα βάζο

Από σήμερα έως και τις 17 Ιουνίου θα έ3χουν περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι, προκειμένου να καλύψουν τμήμα των φορολογικών και ασφαλιστικών εξόδων τους.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο νέο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών:

•    Να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου 2021, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Γυμναστήρια – Παιδότοποι: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση

•    Να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί, χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Νέο πρόγραμμα στήριξης για Τουρισμό: Τι επιχορήγηση θα δίνεται

Η επιδότηση πάγιων δαπανών αφορά μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020.

To μέτρο θα έχει τη μορφή πιστωτικών σημειωμάτων συμψηφισμού με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες θα προκύψουν από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων Ε1 και Ε3.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες, που καταβλήθηκαν από το 2020 για:

•    παροχές σε εργαζόμενους,

•    ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων,

•    ενέργεια,

•    ύδρευση,

•    τηλεπικοινωνίες,

•    ενοίκια,

•    λοιπά λειτουργικά έξοδα

•    χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα.

Οι επιχειρήσεις, αφού κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, θα λαμβάνουν σε συνάρτηση με τις ζημιές που υπέστησαν και τις ενισχύσεις που έλαβαν ένα πιστωτικό στο Taxis και ένα ακόμα στον ΕΦΚΑ. Με αυτά θα πληρώνουν, μέσω συμψηφισμού, φόρους και εισφορές έως το τέλος του έτους.

Ο κάθε δικαιούχος επιχειρηματίας θα επιλέγει ο ίδιος το μείγμα εξαργύρωσης των voucher, καλύπτοντας ανάγκες έως το τέλος του 2021.

Το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορεί επίσης να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα. Ισχύει πλαφόν ενίσχυσης στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι της επιδότησης παγίων δαπανών

Το ύψος των voucher που θα εξαργυρώνονται για την πληρωμή φορών και εισφορών, με το μείγμα που θα επιλέγει ο επιχειρηματίας - δικαιούχος, θα υπολογίζεται ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που δόθηκαν από το κράτος (π.χ. επιτρεπτέες προκαταβολές).

Δικαιούχοι θα είναι όσοι:

•    Ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

•    Απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο μισθωτό πλήρους απασχόλησης.

•    Έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούντα

•    Παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020

•    Παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Οι δικαιούχοι θα υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Όλη η λίστα με τους ΚΑΔ, που δικαιούνται επιδότηση παγίων δαπανών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top