Όλα τα νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας και οι μεταρρυθμίσεις

Η ενημέρωση στο Υπουργικό από τον Ά. Σκέρτσο για τις δράσεις στήριξης

Απόσπασμα από την εισήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο 

 Όλα τα νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο  Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος. 

Υπουργικό Συμβούλιο: Όλα όσα αποφάσισε - Τα νομοσχέδια που εγκρίθηκαν  

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Συγκεκριμένα ο   Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ανέφερε:  

1.Από το 2022 μειώνεται μόνιμα ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 24% σε 22% και η προκαταβολή φόρου από 100% στο 80%.
2.Νόμος για τη συστηματοποίηση του πλαισίου παροχής Κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς στην περίπτωση θεομηνιών.
3.Επέκταση του προγράμματος "Ηρακλής" κατά 18 μήνες.
4.Εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού 2021 :  έως και το Μάρτιο παρουσιάζεται έλλειμμα, μικρότερο του προϋπολογισμένου κατά περίπου 880 εκ. ευρώ.
5.Εισαγωγή ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
6.Αναρτήθηκε πρόσκληση για υποβολή από τις επιχειρήσεις αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» για το έτος 2021.
7.Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών.
8.Θέση σε ισχύ των φορολογικών κινήτρων για τους Επενδυτικούς Αγγέλους (angel investors).
9.Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης.
10.Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων.
11.Αυξημένα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων στις Κατευθυντήριες Γραμμές Κρατικών Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα, ιδίως για τις περιοχές δικαίας μετάβασης,  ως αποτέλεσμα της συγκροτημένης παρέμβασης των συναρμοδίων Υπουργείων.

Επανεκκίνηση οικονομίας: Όλα τα μέτρα που αποφάσισε το Υπουργικό  

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

1.Ψήφιση του Νόμου  για το  Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, και τον Σύμβουλο Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση.
2.Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την άρση των περιορισμών εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των απόδημων Ελλήνων.
3.Ρυθμίστηκαν τα απαραίτητα ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο των εξετάσεων απόκτησης του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), που θα διενεργηθούν για πρώτη φορά στις 16.5.2021 ενώ καθορίστηκαν και τα τεκμήρια για την οικονομική και κοινωνική ένταξη του αλλοδαπού που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια.
4.Ψήφιση ρυθμίσεων για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών.
5.Ολοκλήρωση της νομοτεχνικής επεξεργασία νομοσχεδίου για την τηλεργασία στον Δημόσιο Τομέα. Ακολουθεί η θέση του σε διαβούλευση.
6.Ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής των DRG’s από το ΠΓΝ Ηρακλείου, στο οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.).
7.Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε ο εξ αποστάσεως έλεγχος σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου το Κτηματολόγιο λειτουργεί (ktimatologio.gov.gr).
8.Οριζόντια παράταση έξι μηνών στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και μείωση του σχετικού παραβόλου στο μισό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών.
9.Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία της Στρατηγικής των Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025.
10.Με e-δικαιολογητικά πραγματοποιείται η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών των περισσότερων φορέων του Δημοσίου μέσω της νέας εφαρμογής «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών».


ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

1.Ψηφίστηκε  στη Βουλή ο νέος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων  ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων που απαντώνται σε σύγχρονα δικαστικά συστήματα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και του κύρους της Δικαιοσύνης. Πρόκειται α) για τον κλάδο των ΠΕ Τεκμηρίωσης & Επικουρίας Δικαστών και β) τον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας & Διεθνών Σχέσεων.
2.Οι δικαστικοί επιμελητές σε όλη την Επικράτεια έχουν λάβει ψηφιακές υπογραφές και επομένως είναι πλέον ώριμη και αναμένεται η ΚΥΑ για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής επίδοσης δικογράφων.
3.Ο επαναπροσδιορισμός των χρονιζόντων υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς με τη βοήθεια της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.
4.Στον Άρειο Πάγο, προς επικύρωση, έχουν σταλεί οι αλλαγές στους Εσωτερικούς Κανονισμούς των Δικαστηρίων για τη σύσταση Ειδικών Τμημάτων στα δικαστήρια όπου θα εκδικάζονται υποθέσεις έντονου αναπτυξιακού χαρακτήρα (ανταγωνισμού, επενδύσεων, τηλεπικοινωνιών).
5.Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Συγκρότηση και λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) τα οποία θα εισηγούνται ειδικότητες στα ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΣΚ, ΕΠΑΣ, ειδικά μαθήματα και δραστηριότητες. Έγκριση 20 οδηγών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, σύμφωνα με τον πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης που εκδόθηκε βάσει του ν. 4763/2020 (αρθ.41) για την ΕΕΚ .
6.Οδηγός στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ για την αναγνώριση και την διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης από τους εκπαιδευτικούς.
7.Νέο Ξενόγλωσσο (Αγγλόγλωσσο) Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στο τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ.. Το Τμήμα αξιοποίησε τις διατάξεις του Ν. 4692/2020 που προβλέπει απλοποιημένη διαδικασία για την ίδρυση ΞΠΣ, καταργώντας αγκυλώσεις προηγούμενων ετών. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
 

Eστίαση: Πώς θα φοράμε τη μάσκα στα εστιατόρια και τα καφέ από 3 Μαΐου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Η. ενέκρινε την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων που θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές στη διαγωνιστική διαδικασία, για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.
2.Δύο δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν για την μακροχρόνια παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της.
3.Έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου,
4.Επιλογή υποψηφίων επενδυτικών σχημάτων για συμμετοχή στην επόμενη φάση των διαγωνισμων για τη ΛΑΡΚΟ,  τους Λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ηγουμενίτσας, και Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στη Νότια Καβάλα.
5.Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), ενέκρινε, την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Ανέγερση νέου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων με εμπορικό κατάστημα, χώρους συνάθροισης κοινού και συναφείς χρήσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά».
6.Προκήρυξη ανοιχτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση δύο παραθαλάσσιων εκτάσεων στην παραλία Καλλιθέας Πιερίας και την αξιοποίηση 78 οικοπέδων στη Στυλίδα.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ  

1.Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο της Μόνιμης Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης Νήσου Σαλαμίνας».
2.Υπεγράφη η σύμβαση για τις πρόδρομες εργασίες στη γραμμή 4 του ΜΕΤΡΟ.
3.Ολοκληρώθηκε η συγκοινωνιακή μελέτη για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της βέλτιστης λύσης για την χάραξη της επέκτασης της γραμμής 2 του μετρό προς Γλυφάδα. «Κλείδωσε τη χωροθεσία για συνολικά τρεις σταθμούς (Πλατεία Μακεδονίας, Άνω Γλυφάδα και Γλυφάδα.)
4.Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υλοποίηση των έργων κατασκευής του Συγκροτήματος του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο (Ε.Κ.Θ.Π.).
5.Πράσινο φως για νέο έργο αποθήκευσης ενέργειας 200 εκ. ευρώ στην Αλεξανδρούπολη καθώς το συγκεκριμένο έργο έλαβε άδεια παραγωγού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
6.Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 200MW της Δ.Ε.Η. στη Δ. Μακεδονία.
7.Σημαντικά έργα περιλαμβάνει ο μεγάλος διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ για τις 37 εργολαβίες σε όλη τη χώρα, ύψους 1,6 δισ. ευρώ.  Μεταξύ αυτών η αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, η αναβάθμιση του εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές, οι αναβαθμίσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, οι αισθητικές αναβαθμίσεις, οι ενισχύσεις δίκτυο.
8.Τρία μεγάλα έργα της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκαν ήδη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Το πρώτο, αφορά στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Προποντίδας στη Χαλκιδική, το δεύτερο, στην ανέγερση του νέου Διοικητηρίου στην Ημαθία και το τρίτο, στην ψηφιακή αναβάθμιση δύο Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας, Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
9.Υπεγράφη η χρηματοδότηση της Περιφέρειας  Θεσσαλίας με το ποσό των 5 εκ. ευρώ μέσω του «Προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», για την εκτέλεση των παρακάτω έργων «Κατασκευή Νέας Οδογέφυρας Βλαχογιαννίου Δ.Ε. Ποταμιάς Δ. Ελασσόνας, και «Αποκατάσταση Οδού Μεσοχώρι-Βλαχογιάννι-Βάρκος».
10.Βγήκαν σε κυκλοφορία τα πρώτα λεωφορεία που προμηθεύτηκε το ΥΠΥΜΕ με leasing.
11.Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, το συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.
12.Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος, για την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά και την αποκατάσταση του κάστρου της Μεθώνης.
13.Προκηρύχθηκαν τα έργα «WiFi4GR» (π/ϋ με προαίρεση 14,86 εκ.) και  «Ανάπτυξη Ψηφιακών υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού» (π/ϋ με προαίρεση 4,625 εκ. ευρώ).
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top