Αναδρομικά: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι ανά ταμείο

Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι

Η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των αναδρομικών έχει ξεκινήσει.

Τα αναδρομικά θα πληρωθούν με τις κύριες συντάξεις του Νοεμβρίου (από τις 22 ή 23 έως τις 29 Οκτωβρίου).

Πότε θα δοθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου και τα αναδρομικά

Αφορούν συνταξιούχους. που είχαν συνταξιοδοτικό εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ το 2012. από όποιο Ταμείο κι αν προέρχονται (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) και θα τα λάβουν 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι.

Αναδρομικά θα λάβουν και οι κληρονόμοι, συμπληρώνοντας μια αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα τεθεί σε λειτουργία μετά την καταβολή τους.

Αναδρομικά: Οι κληρονόμοι θα τα λάβουν κανονικά

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνουν δειγματοληπτικοί εκ των υστέρων έλεγχοι, οπότε τότε και μόνο τότε θα υποχρεωθούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά εντός 15 ημερών (π.χ. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, βεβαίωση για ύπαρξη ή όχι διαθήκης). Αναγκαία προϋπόθεση για να τα λάβουν θα είναι να μην έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά και οι θανόντες συνταξιούχοι να ήταν εν ζωή στο 11μηνο των αναδρομικών.

Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά

Τα καθαρά ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά, σύμφωνα με τα Νέα:

Α.Συνταξιούχοι ΙΚΑ

1.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα:1.752 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 4.663 ευρώ
2.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα:1.476 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 3.840 ευρώ
3.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα:1.314 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 3.040 ευρώ
4.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.027 ευρώ
– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 600 ευρώ
5.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 2.269 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 8.655 ευρώ
6.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.749 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 4.643 ευρώ
7.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.423 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.275 ευρώ
8.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.219 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.685 ευρώ
9.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.171 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.541 ευρώ
10.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.098 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.344 ευρώ
11.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.762 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 4.694 ευρώ
12.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.425 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.275 ευρώ
13.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.340 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.117 ευρώ
14.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.267 ευρώ
– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 900 ευρώ
15.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.212 ευρώ
– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 786 ευρώ
16.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.183 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 713 ευρώ
17.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.489 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.471 ευρώ
18.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.431 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.306 ευρώ
19.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.326 ευρώ
– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.996 ευρώ
20.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.241 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.848 ευρώ
21.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.204 ευρώ
– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 765 ευρώ
22.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.134 ευρώ
– Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 662 ευρώ

Β. Συνταξιούχοι του δημοσίου

1.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 2.439 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 6.711 ευρώ
2.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.831 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 3.557 ευρώ
3.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.457 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.823 ευρώ
4.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.330 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.623 ευρώ
5.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.217 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.489 ευρώ
6.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.122 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.375 ευρώ
7.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.098 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.344 ευρώ

Γ. Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ ,ΤΣΑΥ , Ταμείο Νομικών)

1.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.762 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 24.594 ευρώ
2.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.425 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.275 ευρώ
3. Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα:1.340 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.117 ευρώ
4.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.287 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 999 ευρώ
5.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.212 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 735 ευρώ
6.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.183 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 713 ευρώ

Δ. Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ (Πρ.ΤΕΒΕ)

1.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.489 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.471 ευρώ
2.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.431 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 2.306 ευρώ
3. Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα:1.326 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 1.996 ευρώ
4.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.241 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 848 ευρώ
5.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.204 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 765 ευρώ
6.Κύρια Σύνταξη Προ φόρου Σήμερα: 1.134 ευρώ
-Καθαρά ποσά αναδρομικών 11μηνών: 662 ευρώ
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top