Σαφάρι ελέγχων σε χιλιάδες αυθαίρετα από «ράμπο» της Πολεοδομίας

Προβλέπονται βαριά πρόστιμα για ψευδείς δηλώσεις

Αρχιτεκτονικά σχέδια

Στο μικροσκόπιο των «ράμπο» της Πολεοδομίας μπαίνουν το προσεχές διάστημα πάνω από 67.000 αυθαίρετα.

Πρόκειται για αυθαίρετα, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν προχωρήσει σε δηλώσεις υπαγωγής τους στους νόμους περί τακτοποίησης και έχουν πληρώσει μέρος ή το σύνολο των σχετικών προστίμων.

Ακίνητα: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε διορθώσεις στα τετραγωνικά

Αυθαίρετα: Τελευταία παράταση για την τακτοποίηση - Η νέα προθεσμία

Στις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, πάντως, προβλέπονται βαριά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες, αλλά και ποινές για τους μηχανικούς, οι οποίοι θα έρχονται αντιμέτωποι ακόμα και με το ενδεχόμενο απώλειας της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Παράλληλα, ζήτημα χρόνου είναι να τεθεί σε λειτουργία και η πλατφόρμα που ετοιμάζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για την υποβολή καταγγελιών για την αυθαίρετη δόμηση, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να δηλώνουν πολεοδομικές παρανομίες με την πληρωμή ενός παραβόλου, η αξία του οποίου θα τους επιστρέφεται εάν οι αυτοψίες των ελεγκτών δόμησης αποδείξουν ότι η καταγγελία τους ευσταθεί. 

Το ποινολόγιο για τα αυθαίρετα

1.    Οι περιπτώσεις που αφορούν σφάλματα που δεν κρίνονται σοβαρά. Για αυτά ο μηχανικός, ο οποίος έχει διαχειριστεί τη δήλωση, θα έχει τη δυνατότητα να ξαναμπεί σε αυτήν και να τα διορθώσει. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, π.χ., η ελαφριά απόκλιση στα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα μιας αυθαιρεσίας, μικροί χώροι που δηλώθηκαν ως βοηθητικοί αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν χώρους κύριας χρήσης. Τα στοιχεία αυτά θα διορθώνονται από τον μηχανικό και ακολούθως θα επαναπροσδιορίζεται το ύψος του προστίμου, το οποίο καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου.

2.   Οι περιπτώσεις για τις οποίες ο ελεγκτής δόμησης θα επιμείνει στο λάθος της αρχικής δήλωσης αυθαιρέτων και θα υπάρχει διαφωνία με τον μηχανικό που υπέβαλε την αρχική δήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ΤΕΕ θα κληθεί να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή με στόχο, εάν αυτό καταστεί εφικτό, να μη φτάσουν στα δικαστήρια οι υποθέσεις που δεν ενέχουν δόλο.

3.   Όσες δηλώσεις χαρακτηριστούν ψευδείς και αφορούν, για παράδειγμα, περιπτώσεις αυθαιρέτων, οι οποίες δεν θα έπρεπε εξαρχής να έχουν υπαχθεί στους νόμους περί τακτοποίησης, όπως τα αυθαίρετα που έχουν χτιστεί μετά τον Ιούλιο του 2011 ή βρίσκονται σε περιοχές που εξαιρούνται της τακτοποίησης (δάση, αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις η δήλωση υπαγωγής στον νόμο θα ακυρώνεται, η αναστολή κατεδάφισης θα ανακαλείται, θα επιβάλλονται τα υψηλά προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ δεν προβλέπεται επιστροφή των ποσών που έχουν πληρωθεί ως δόσεις του προστίμου τακτοποίησης. Κυρώσεις όμως θα έχει και ο μηχανικός, καθώς στις περιπτώσεις που θα αποδειχθεί ότι εν γνώσει του υπέβαλε ψευδή δήλωση θα περνά από Πειθαρχικό Συμβούλιο, με κίνδυνο αφαίρεσης ακόμα και της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top