Με κλήρωση και όχι με τους βαθμούς πλέον οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες στο Δημοτικό

Τέλος στην αριστεία από την κυβέρνηση και με τη βούλα - Πρώτη ανάρτηση: 02-08-2017 13:26

Αλλαγές και στον τρόπο που να αναδεικνύονται οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες στο Δημοτικό φέρνει το υπουργείο Παιδείας με προεδρικό διάταγμα που ορίζει ότι αυτοί πλέον να βγαίνουν μετά από κλήρωση και όχι βάσει των βαθμολογιών τους.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 79/2017) ορίζεται ότι από εδώ και πέρα σημαιοφόρος στη ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού θα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ανεξάρτητα από τη βαθμολογία του, μετά από κλήρωση.

Αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα αναφέρει:

«Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.

Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης.

Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν περισσότερα του ενός τμήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top