Στον αέρα το κτηματολόγιο λόγω καθυστέρησης στους δασικούς χάρτες

Η καθυστέρηση οδήγησε σε δεύτερη απόφαση- ράπισμα του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ εναντίον των αρμόδιων υπουργείων

Στον αέρα το κτηματολόγιο λόγω καθυστέρησης στους δασικού

Στον αέρα, μετά από πολλά χρόνια εξαγγελιών, παραμένει το Κτηματολόγιο, η κτηματογράφηση δηλαδή μεγάλων περιοχών της χώρας, εξαιτίας της καθυστερημένης κύρωσης των δασικών χαρτών ή της προβληματικής σε κάποιες περιπτώσεις κατάρτισής τους. Η καθυστέρηση αυτή οδήγησε σε δεύτερη απόφαση- ράπισμα του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ εναντίον των αρμόδιων υπουργείων, επισημαίνοντας ξεκάθαρα πως η κατάρτιση δασικών χαρτών και δασολογίου πρέπει να προηγηθεί της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου, αλλιώς όλο το σύστημα θα τιναχθεί στον αέρα: «Απαραίτητη, κατά νόμο, προϋπόθεση για την έγκυρη τελείωση του κτηματολογίου σε ορισμένη υποδιαίρεση του εθνικού χώρου, είναι η προηγούμενη ουσιαστική ολοκλήρωση του δασολογίου στην ίδια περιοχή, αφού μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει για το Δημόσιο αλλά, αντιστοίχως, και για τους ιδιώτες, νόμιμο τίτλο δήλωσης ιδιοκτησίας. Η κατάρτιση των δασικών χαρτών και του δασολογίου, που συνιστά και αυτοτελώς συνταγματική επιταγή, η συμμόρφωση προς την οποία έχει, μάλιστα, αδικαιολογήτως βραδύνει, οφείλει, πάντως, να προηγηθεί του κτηματολογίου, προκειμένου το τελευταίο να εξοπλιστεί με τη δυνατότητα να εγγυηθεί αποτελεσματικά την προστασία των στοιχείων της δημόσιας κτήσης που έχουν δασικό χαρακτήρα, επιτελώντας και αυτό τη συνταγματική αποστολή του».

Δεύτερη Προθεσμία

Η πρώτη κρίση του Ε’ Τμήματος του ΣΤΕ το 2016  (805-808/2016 αποφάσεις ) έθετε σειρά ερωτημάτων στα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να απαντήσει για τη νομιμότητα του κτηματολογίου μετά από προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ.α, κρίνοντας ότι το Κτηματολόγιο μπορούσε μεν να ξεκινήσει χωρίς να είναι έτοιμοι οι δασικοί χάρτες (προκειμένου να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία), αλλά δεν μπορεί να περαιωθεί χωρίς να έχουν καταρτισθεί και κυρωθεί οι δασικοί χάρτες, αλλιώς θα είναι άκυρο.  Οι απαντήσεις, όμως, αυτές ήταν πλημμελείς, όπως φαίνεται, και έτσι εκ νέου η 7μελής σύνθεση του Ε’ Τμήματος (πρόεδρος ο εκ των αντιπρόεδρων Αθανάσιος Ράντος και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης) εξέδωσε την  υπ΄ αριθμ. 1203/2017 απόφασή του, με την οποία, αφού επισημαίνει ότι το κτηματολόγιο είναι αναγκαιότητα και πως με την κατάρτιση των δασικών χαρτών διασφαλίζονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου, θέτουν εκ νέου ερωτήματα στα υπουργεία για τη νέα μεγάλη καθυστέρηση:

«Έτσι, όμως, η πορεία ολοκλήρωσης των δύο διαδικασιών εμφανίζεται να ακολουθεί πρωθύστερη σειρά, με το κτηματολόγιο να ευρίσκεται εγγύτερα προς την ολοκλήρωση, το γεγονός δε αυτό, αφενός μεν αφήνει χωρίς πλήρη προστασία το δασικό πλούτο της χώρας, ο οποίος αποτελεί, κατά τα προαναφερόμενα, πολύτιμο περιβαλλοντικό αγαθό, αφετέρου δε, και ιδίως, αποκόπτει από τη δημόσια κτήση δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και, μάλιστα, ευρισκόμενες πλησίον αστικών περιοχών, όπως οι επίμαχες, αφού τα εγγραφέντα φερόμενα ως δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου επ’ αυτών βαίνουν προς οριστικοποίηση, η δε αμφισβήτησή τους από το Δημόσιο, ακόμη και αν ευδοκιμήσει, θα έχει μόνον ενοχικές συνέπειες.

»Υπό τα δεδομένα αυτά, και ενόψει όσων έγιναν ανωτέρω δεκτά, η παράλειψη της διοίκησης να καταρτίσει και οριστικοποιήσει τους δασικούς χάρτες, αφού εξετάσει τις επί μακρόν εκκρεμούσες αντιρρήσεις κατά όσων από αυτούς έχουν αναρτηθεί, μπορεί να επιδράσει επί του κύρους των διαπιστωτικών πράξεων λειτουργίας του κτηματολογίου και της νομιμότητάς του εν γένει, με σοβαρότατες συνέπειες για την ασφάλεια των συναλλαγών, την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας και τη δημόσια πίστη».

Ερωτήματα

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο εξέδωσε αναβλητική απόφαση και έθεσε τα 6 ερωτήματα στα οποία καλείται η διοίκηση να απαντήσει, ώστε να εκδώσει στη συνέχεια οριστική απόφαση:

α) ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και κύρωσης των δασικών χαρτών και, περαιτέρω, της κατάρτισης δασολογίου, ιδίως στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση, αλλά και ευρύτερα, στο σύνολο του εθνικού χώρου,

β) ποιος είναι, κατά τις τεκμηριωμένες βάσει διεξοδικού χρονοδιαγράμματος προβλέψεις της, ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών στις περιοχές, όπου το κτηματολόγιο έχει ήδη λειτουργήσει σε μη οριστική μορφή και έχουν γίνει οι πρώτες εγγραφές,

 γ) ποια μέτρα έχει ήδη λάβει και ποια προτίθεται να λάβει η διοίκηση, προκειμένου οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, επί των οποίων έχουν εγγραφεί δικαιώματα βάσει δηλώσεων τρίτων, να μην αποσυνδεθούν από τη δημόσια κτήση στις περιοχές που ήδη λειτουργεί σε μη οριστική μορφή κτηματολόγιο,

 δ) ποια μέτρα έχει ήδη λάβει και ποια προτίθεται να λάβει, προκειμένου οι δασικές εκτάσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη δασική νομοθεσία βάσει των κριθεισών ως αντισυνταγματικών και καταργηθείσων (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3818/2010) διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3208/2003, να συμπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες, τούτο δε, πέραν των γενικού χαρακτήρα εκτιμήσεων που περιέχονται στο προαναφερόμενο 1308/27.10.2016 έγγραφο,

 ε) σε πόσες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές προβλέπει ότι είναι δυνατή η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πριν από τη λειτουργία του κτηματολογίου και

στ) σε πόσες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές επίκειται η λειτουργία κτηματολογίου χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και κυρωθεί δασικοί χάρτες.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top