Επί συνόλου 2.400.398 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το 40,90% αφορά σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, το 45,13% αφορά μερική απασχόληση και το 13,97% αφορά εκ περιτροπής απασχόληση.

Την υψηλότερη επίδοση έτους από το 2001 μέχρι σήμερα, με 143.535 νέες θέσεις εργασίας, κατέγραψε το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του 2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Αυτή, ωστόσο, είναι η μία πλευρά του νομίσματος καθώς η μερική απασχόληση… καλπάζει.

Ειδικότερα, επί συνόλου 2.400.398 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το 45,13% αφορά σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, το 40,90% αφορά μερική απασχόληση και το 13,97% αφορά εκ περιτροπής απασχόληση.

Την ίδια ώρα, τον Δεκέμβριο του 2017 οι προσλήψεις με ελαστικές μορφές εργασίας έφτασαν στο 57,39%. 

Όπως επισημαίνει έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, η μερική απασχόληση τείνει να μετατραπεί από μεσοπρόθεσμη λύση για τον περιορισμό της ανεργίας σε ένα από τα βασικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

 

Tags: