Μετά την απόφαση του εκτελεστικού συμβουλίου του ΔΝΤ, ο διευθύνων σύμβουλος του ESM, Κλάους Ρέγκλιγκ, δήλωσε σχετικά πως λαμβάνει θάρρος από το γεγονός ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ έχει εγκρίνει κατ` αρχήν μια Προληπτική Προσωρινή Συμφωνία για την Ελλάδα.

"Η συνυπευθυνότητα μεταξύ των προγραμμάτων του ΔΝΤ και του ESM διασφαλίζει την πλήρη ευθυγράμμιση με το πακέτο πολιτικής για την Ελλάδα", είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM.

"Αυτό θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ολοκληρώσει με επιτυχία τις προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις έως το τέλος του προγράμματος του ESM και του ΔΝΤ τον Αύγουστο του 2018, για την ανοικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης της αγοράς", καταλήγει.

Θάνος Αθανασίου, Βρυξέλλες

 

Tags: