Η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναμένεται να ανακοινώσει αύριο Παρασκευή στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του προηγούμενου έτους, τα οποία αναμένεται να επικυρωθούν την ερχόμενη Δευτέρα από την Eurostat. Το πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχεται στο 4% του ΑΕΠ, ενώ το πρόγραμμα διάσωσης είχε θέσει ως στόχο το 0,5% του ΑΕΠ.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, παρά την καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση πέρυσι, το ΔΝΤ δεν έχει πεισθεί ότι η Ελλάδα θα είναι ικανή να διατηρήσει αυτό το επίπεδο απόδοσης από το 2018 και μετά.

Το Ταμείο εκτιμά ότι τουλάχιστον το μισό από το κύριο πλεόνασμα το 2016 προήλθε κυρίως από έκτακτα μέτρα, αντί για την εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.

Tags: