Κατά τις 20.00 εκτιμάται πως γίνει η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για την εξεταστική στην Υγεία.

Η ψηφοφορία θα γίνει με μια εκφώνηση του καταλόγου κατά την οποία οι βουλευτές, μετά την ανάγνωση του ονόματός τους, θα δηλώνουν «ναι», «όχι» ή «παρών» για καθεμιά από τις δύο προτάσεις των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της ΝΔ ξεχωριστά.

Οι βουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν «ναι» ακόμη και για τις δύο προτάσεις, ή «ναι» στη μια πρόταση και «όχι» στην άλλη πρόταση.

Η απόφαση της Ολομέλειας για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα δύο πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών. Δηλαδή θα ψηφιστεί η πρόταση που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει συγκεντρώσει κάτω από 120 ψήφους.
 

Tags: