Νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια: Τι αλλάζει στη σχέση γονιών - παιδιών

Τι ισχύει για τη διατροφή και τον χρόνο επικοινωνίας με τα παιδιά

Το οικογενειακό δίκαιο πλέον θα προβλέπει συνεπιμέλεια, δηλαδή άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού από τους δυο γονείς και επικοινωνία στο 1/3 του χρόνου για το παιδί με τον γονιό με τον οποίο δε διαμένει

Ριζικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, με νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις σχέσεις γονέων – τέκνων, μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων, το διαζύγιο ή την ακύρωση του γάμου, φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνεπιμέλεια, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Η παιδοκεντρική μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, το οποίο είχε αλλάξει τελευταία φορά το 1983, εστιάζει στην αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των γονέων, καθώς καθιερώνει την κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο, όπως εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη δημόσια διαβούλευση, πάνω από το 80% των σχολίων των πολιτών, που κατέθεσαν την άποψή τους, τάχθηκε υπέρ των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Αρκετά σχόλια εστίασαν στην απουσία της λέξης «συνεπιμέλεια», για την οποία είχε τοποθετηθεί ανοικτά πολλάκις ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας. Ωστόσο, από το υπουργείο σημειώνουν πως η γονική μέριμνα είναι ένας ευρύτερος όρος, που περιλαμβάνει και την επιμέλεια του παιδιού.

Ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας στο 1/3 του συνολικού χρόνου

Με τις νέες διατάξεις, προβλέπεται ελάχιστος χρόνος επικοινωνίας, και δη με φυσική παρουσία, του τέκνου με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει μαζί, ο οποίος ορίζεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου.

Ο νέος νόμος θα προβλέπει πως σημαντικές αποφάσεις για τον βίο του τέκνου, όπως για την ονοματοδοσία, το θρήσκευμα, ζητήματα υγείας και εκπαίδευσής του, όταν η επιμέλεια ασκείται από τον ένα γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού.

Έρχεται το διαζύγιο με διαμεσολαβητή και συνεπιμέλεια των παιδιών

Παράλληλα, προάγεται η δυνατότητα προσφυγής των γονέων σε διαμεσολάβηση, και όχι δια τις δικαστικής οδού, στην προσπάθειά τους νια την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας.

Τι θα ισχύει για τη μη τήρηση των δικαστικών αποφάσεων και τη διατροφή

Με το νομοσχέδιο καθιερώνονται, επίσης, αντικειμενικά κριτήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το δικαστήριο στη ρύθμιση των ζητημάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων.

Αυτά είναι:

-    η μη καταβολή της διατροφής,

-    ο μη σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις και στις συμφωνίες των διαζευγμένων γονέων

-    η διάρρηξη των σχέσεων του παιδιού με τον άλλον γονέα.

Θεσπίζονται, παράλληλα, επαρκείς δικονομικές εγγυήσεις για την προστασία των γυναικών και των παιδιών από κακοποιητικές συμπεριφορές, σύμφωνα με τις διεθνείς Συμβάσεις και ιδίως με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, υπό τις οποίες ερμηνεύονται οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Διαζύγιο με ένα click

Το νομοσχέδιο αλλάζει και τα δεδομένα στο κομμάτι των συναινετικών διαζυγίων.

Μέχρι σήμερα, τα συναινετικά διαζύγια εκδίδονται από τους συμβολαιογράφους παρουσία δικηγόρων και οι πρώην σύζυγοι ρυθμίζουν με κοινή συμφωνία (συμβολαιογραφική πράξη) τα θέματα διατροφής και γονικής μέριμνας των παιδιών.

Πλέον, οι σύζυγοι θα μπορούν να έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους, με την υποβολή συμβολαιογραφικής πράξης στο Ληξιαρχείο ψηφιακά. 

Ειδική επιμόρφωση των δικαστών για το νέο οικογενειακό δίκαιο

Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων της Εθνικής Σχολής Δικαστών για την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών, που θα δικάζουν τις οικογενειακές διαφορές, από εξειδικευμένους Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Καθηγητές ΑΕΙ και Δικαστικούς Λειτουργούς.

Τι θα γίνει με τις υποθέσεις που βρίσκονται στα δικαστήρια

Οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν και για τις υποθέσεις, που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια, και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμη αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Όσον αφορά τις υποθέσεις, που ήδη έχουν εκδοθεί αμετάκλητα, δίνεται η δυνατότητα εκ νέου προσφυγής στη δικαιοσύνη για την επαναρρύθμισης των σχετικών προγενέστερων συμφωνιών των γονέων, προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατόν ομοιόμορφη ρύθμιση συναφών κατά αντικείμενων περιπτώσεων.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη συνεπιμέλεια και η σχετική έκθεση

Σχέδιο νόμου για τη συνεπιμέλεια

Έκθεση για τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top