Έλλειμμα 10,1 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2021 στο 9μηνο  

Σε ποιους τομείς παρατηρήθηκε αύξηση των δημοσίων εσόδων 

Υπουργείο Οικονομικών

Έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 10.150 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 13.011 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του Μεσοπρόθεσμου 2022-2025 και ελλείμματος 11.269 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021. 

Προϋπολογισμός: Ποια μέτρα περιλαμβάνει το προσχέδιο

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 5.960 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 8.855 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 7.011 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 39.450 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.358 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. 

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.770 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.151 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου.

Όλα τα μέτρα στήριξης και οι μειώσεις στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού


Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 33.679 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 895 εκατ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται στα αυξημένα, πέραν του αναμενομένου, έσοδα του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που αφορά τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2020, στα αυξημένα έσοδα ΦΠΑ που εκτιμάται ότι προήλθαν κυρίως από την αυξημένη τουριστική κίνηση, καθώς και στο γεγονός ότι το καταβαλλόμενο ποσό έως τέλος Σεπτεμβρίου της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ ήταν μεγαλύτερο από το εκτιμώμενο.

Σε ποιες κατηγορίες παρατηρήθηκε αύξηση δημοσίων εσόδων   

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες δημοσίων εσόδων:

Δημόσια έσοδα Αυγούστου: Ικανοποίηση Σκυλακάκη – Μικρότερο το έλλειμμα 

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 19 εκατ. ευρώ
     ή 1,6%,
β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 4,8%,
γ) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 2,5%,
ε) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 26,6%,
ζ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 10,7%,
η) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 81 εκατ. ευρώ ή 209,4%,
θ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 6,1%,
ι) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 135 εκατ. ευρώ ή 14,1%
    εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 131 εκατ. ευρώ ή 14%,
ια) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 15 εκατ. ευρώ ή 1,8%,
ιβ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 262 εκατ. ευρώ ή 3,5%,
ιγ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 346 εκατ. ευρώ ή 19,5%,
ιδ) Μεταβιβάσεις κατά 574 εκατ. ευρώ ή 9,1%,
ιε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,2%
     εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 114 ή εκατ. ευρώ 20%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις εξής βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 77 εκατ. ευρώ ή 2,7%,
β) Φόροι κεφαλαίου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 12,1%,
γ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 191 εκατ. ευρώ ή 11,7%,
δ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 37 εκατ. ευρώ ή 7,9%,
ε) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 302 εκατ. ευρώ ή 98,6.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3.320 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 208 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3.527 εκατ. ευρώ). 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top