Απαλλαγή ενοικίου για πληττόμενες επιχειρήσεις και τον Μάιο

Ποιοι το δικαιούνται

Χρήματα χέρι

Απαλλάσσονται και για τον μήνα Μάιο 2021 από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου, η οποία ίσχυε από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο, οι πληττόμενες από την πανδημία του κορωνοϊού επιχειρήσεις.

Για τα ενοίκια Μαίου, το «κούρεμα» 100% αφορά τους εξής κλάδους και περιπτώσεις:

- εστίαση,

- πολιτισμό,

- αθλητισμό,

- τουρισμό,

- μεταφορές

- κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις

οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στους παραπάνω κλάδου θα λάβουν αποζημίωση που θα υπολογίζεται στο 80% του αρχικού ενοικίου.

Επίσης, στην ίδια τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο σχετικά με την κύρωση ευρωπαϊκής οδηγίας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, προβλέπεται πως:

– Παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2021, από 9 Μαΐου που ίσχυε σήμερα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεως φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου νομικού προσώπου, για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ».

– Για χωρίς αντάλλαγμα μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων προς το Δημόσιο ή κοινωφελή ιδρύματα, από δημόσιες υπηρεσίες που έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, επέρχεται αυτοδίκαια η εξάλειψη και διαγραφή των υφιστάμενων υπέρ τρίτων χρεών.

– Καταργούνται οι διατάξεις σχετικά με τη μη επιβολή φόρου σε κέρδη από πωλήσεις εισηγμένων μετοχών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή άλλους διεθνείς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές καθώς και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top