Φοιτητικό επίδομα: Μέχρι πότε μπορείτε να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας

Έως 15 Σεπτεμβρίου τα δικαιολογητικά για το φοιτ.επίδομα

Το αργότερο έως 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά επιλαχόντες του προγράμματος για το φοιτητικό επίδομα που χορηγεί το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).

Όπως έχει ανακοινώσει το ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων για το νέο φοιτητικό επίδομα που προσφέρει το «πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, προέκυψαν περίπου 1.200 υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά.

Οι εν λόγω υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας και σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 3819/6-4-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΚΥ, διαγράφονται από τον πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων, οι δε αντίστοιχες κενές θέσεις θα καλυφθούν από επιλαχόντες υποψήφιους. Προς επίσπευση της διαδικασίας, με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΥ, καλούνται οι επιλαχόντες υποψήφιοι με σειρά κατάταξης από 3.686 έως και 5.685 (συνολικά 2000 επιλαχόντες υποψήφιοι) να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής τους, το αργότερο έως 15/9/2017, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση υπογεγραμμένη και όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος.

Σημειώνεται ότι, για να μη δημιουργηθεί προσδοκία χορήγησης υποτροφίας στους επιλαχόντες υποψήφιους, έχουν κληθεί περισσότεροι επιλαχόντες από τις κενές θέσεις και η τελική κατάταξη τους, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής (οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, επιλαχόντων και διαγραφέντων υποψηφίων ) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top