Παιδικοί σταθμοί: Έτσι θα επαναλειτουργήσουν από την 1η Ιουνίου

Αναλυτικά οι οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ

Η ημερομηνία επαναλειτουργίας των δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων, βρεφικών και παιδικών σταθμών πλησιάζει και τόσο οι μικροί μαθητές όσο και οι δάσκαλοι και οι γονείς προετοιμάζονται κατάλληλα. 

Η επαναλειτουργία τους για την 1η Ιουνίου γίνεται έπειτα από ομόφωνη θετική εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Εν αναμονή των πρωτοκόλλων για την επαναλειτουργία των βρεφικών σταθμών

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, τα παιδιά θα επιστρέψουν χωρίς τα παιχνίδια τους από το σπίτι, ενώ οι γονείς δε θα επιτρέπεται να μπαίνουν μέσα στους παιδικούς σταθμούς αλλά θα παραδίδουν τα παιδιά στην είσοδο.

Συνιστάται η θερμομέτρηση των παιδιών από το σπίτι, ενώ γονείς και κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό δε θα επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί λοίμωξή τους από το νέο κορωνοϊό, πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον υπεύθυνο του νηπιαγωγείου/παιδικού σταθμού και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον απομόνωση όλων των μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Για όσους παιδικούς σταθμούς κοιμίζουν παιδιά ο ΕΟΔΥ ζητά:

 • όργάνωση των χώρων ύπνου και ξεκούρασης των παιδιών κατά μικρές ομάδες σε διαφορετικές αίθουσες ή σε σαφώς διακριτούς χώρους μεγάλης αίθουσας με διαχωριστικό και απόσταση 1,5 μέτρο μεταξύ των διακριτών χώρων.
 • χρήση ατομικών κλινοσκεπασμάτων για κάθε παιδί
 • τα κρεβάτια μπορούν να τοποθετούνται με διάταξη πόδια-κεφάλι, ώστε να απέχουν περισσότερο ταπρόσωπα των παιδιών. 
 • όσο είναι δυνατόν, το ίδιο μέλος του προσωπικού να φροντίζει την ίδια ομάδα παιδιών.

Σημαντικά είναι τα μέτρα κοινωνικής απόστασης μεταξύ παιδιών, προσωπικού, γονέων και κηδεμόνων. Αυτά είναι:

 •  ο διαχωρισμός τους σε μικρές ομάδες που αποτελούνται σταθερά από τα ίδια παιδιά και δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους.
 • ο ακριβής τρόπος εφαρμογής αυτού του μέτρου εξαρτάται από τις συνθήκες του κάθε επιμέρους χώρου. 
 • ο επιμερισμός των μαθητών του τμήματος σε μικρότερες ομάδες με ανώτατο αριθμό τα 15 παιδιά ανά ομάδα/αίθουσα ή και ακόμη πιο μικρές εάν είναι δυνατόν. 
 • οι δραστηριότητες των τμημάτων να πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη αίθουσα για κάθε ομάδα παιδιών και με το ίδιο προσωπικό.
 • η αποφυγή ανάμιξης και αλληλεπίδρασης παιδιών από διαφορετικά τμήματα/αίθουσες καθώς και η οργάνωση διατμηματικών εκδηλώσεων ή ομαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών. 
 • η οργάνωση της δημιουργικής απασχόλησης να πραγματοποιείται με τη δημιουργία μικρών υποομάδων παιδιών σε κάθε αίθουσα, ώστε να διευκολύνεται το έργο των εκπαιδευτικών για την τήρηση των αποστάσεων και των μέτρων υγιεινής. 
 • η αποφυγή ή η τροποποίηση της χρήσης κοινόχρηστων χώρων όπως η τραπεζαρία. Τα γεύματα μπορούν να προσφέρονται στις αίθουσες ή, εάν δεν μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες χωροταξικές ρυθμίσεις, η τραπεζαρία να χρησιμοποιείται σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε ομάδα παιδιών, ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός ή/και η ανάμιξη παιδιών από διαφορετικές ομάδες.
 • ο καταμερισμός των χωρών ατομικής υγιεινής (τουαλέτες, νιπτήρες), ώστε να γίνεται η χρήση τους τμηματικά από συγκεκριμένες ομάδες παιδιών ανάλογα με τη διαθέσιμη υποδομή.
 • η είσοδος στον χώρο μόνο των παιδιών και του απαραίτητου προσωπικού. Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδό τους στον χώρο του νηπιαγωγείου, παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού και θα οδηγούνται στην αίθουσα.
 • η οργάνωση των χώρων ύπνου και ξεκούρασης των παιδιών κατά μικρές ομάδες σε διαφορετικές αίθουσες ή σε σαφώς διακριτούς χώρους μεγάλης αίθουσας με διαχωριστικό και απόσταση 1,5 μέτρο μεταξύ των διακριτών χώρων. Χρήση ατομικών κλινοσκεπασμάτων για κάθε παιδί. Τα κρεβάτια μπορούν να τοποθετούνται με διάταξη πόδια-κεφάλι, ώστε να απέχουν περισσότερο τα πρόσωπα των παιδιών. Όσο είναι δυνατόν, το ίδιο μέλος του προσωπικού να φροντίζει την ίδια ομάδα παιδιών. 
 • η οργάνωση λειτουργίας με βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για δραστηριότητες και παιχνίδι.

Η τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής θα επιτευχθεί από την εκπαίδευση των παιδιών ανάλογα με τις δυνατότητες της ηλικίας τους και συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση υποδομών και υλικών, όπως νιπτήρες με τρεχούμενο νερό και υγρό σαπούνι, καθώς και αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα που θα εφαρμόζονται πάντα με την επίβλεψη ή βοήθεια ενήλικα.

Η υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται από παιδιά και προσωπικό κατά την είσοδο στον χώρο, πριν και μετά την προετοιμασία ή τη χορήγηση γεύματος, το γεύμα, τη χρήση της τουαλέτας ή την αλλαγή πάνας και μετά την επαφή με εκκρίσεις ή σωματικά υγρά, το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο, τον χειρισμό απορριμμάτων.

Το πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, θα ακολουθείται από προσεκτικό στέγνωμα με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.

Εναλλακτικά, συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, πάντα με την επίβλεψη ή βοήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαδικασία.

Τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής

Σε βήχα ή φτέρνισμα, καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο και απορρίπτουμε το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών. Παράλληλα:

 • αποφεύγουμε την επαφή χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
 • αποφεύγουμε κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων και ατομικών παιχνιδιών.
 • απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια.
 • αποφεύγουμε στενή επαφή, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει πυρετό ή συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή φτάρνισμα.

Προβλέπεται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό των νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού καθώς και σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία).

Τα αλκοολούχα αντισηπτικά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά νηπιαγωγείου, παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού και να χρησιμοποιούνται μόνο υπό επίβλεψη, καθώς έχουν αναφερθεί περιπτώσεις δηλητηρίασης από αυτά.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top