Αυτό θα είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης των Πανεπιστημίων

Ποιες οι νέες Αρχές και οι αρμοδιότητές τους

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως

Την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα καθορίσει τα κριτήρια χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας ενώ, βάσει του νέου νομοσχεδίου, απλοποιείται και το πλαίσιο λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών έρευνας.

Αναστέλλεται η έναρξη λειτουργίας 37 τμημάτων ΑΕΙ

Αλλάζουν όλα με τους «​​​​​αιώνιους φοιτητές» - Το σχέδιο της κυβέρνησης

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα αντικαταστήσει την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

•    το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση
•    την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση και κατάργηση πανεπιστημίων, σχολών, τμημάτων
•    την κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού επιχορήγησης στα ΑΕΙ, με το 80% να κατανέμεται βάσει κριτηρίων, όπως ο αριθμός των φοιτητών, το κόστος ανά φοιτητή και η γεωγραφική διασπορά
•    την κατανομή 20% της χρηματοδότησης αυτής, μέσω αξιολόγησης τις προγραμματικές συμφωνίες υπουργείου και ΑΕΙ

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης θα αποφασίζει:

•    θα αξιολογεί τα ΑΕΙ και το εάν πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α', β' και γ' κύκλου
•    θα αξιολογεί τις ερευνητικές μονάδες εντός ΑΕΙ
•    θα πιστοποιεί την ποιότητα των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ, των προγραμμάτων
•    θα διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των ΑΕΙ 

Ο πρόεδρος της νέας Αρχής θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. 

Η ίδια ανακοίνωσε πως το νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση άμεσα, ενώ θα εισαχθεί προς συζήτηση στις αρχές του νέου έτους.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top