Ανοιχτό θα είναι το Εθνικό αστεροσκοπείο Αθηνών την Δευτέρα 7 Αυγούστου προκειμένου οι  επισκέπτες  να παρατηρήσουν την σελήνη και την μερική έκλειψή της.

Ειδικευμένο προσωπικό θα είναι διαθέσιμο προκειμένου να εξυπηρετήσει το κοινό και παράλληλα να του δώσει πληροφορίες για το φαινόμενο.

Η έκλειψη θα ξεκινήσει στις 20:23 όπου η σελήνη βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα, στις 21:22 θα πραγματοποιηθεί το μέγιστο του φαινομένου και στις 22:18  η φάση της μερικής έκλειψης θα ολοκληρωθεί, καθώς η σελήνη θα έχει βγει από την σκιά της Γης.

Tags: