Επιδότηση 50% για νέες τουριστικές επιχειρήσεις: Μέχρι την Τρίτη οι αιτήσεις

Ποιοι είναι δικαιούχοι – Οι δαπάνες που επιδοτούνται

Επιδότηση 50% για νέες τουριστικές επιχειρήσεις

Μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν 50% επιδότηση νέοι επιχειρηματίες στον χώρο του Τουρισμού.

Η δράση με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκ. ευρώ, στοχεύει τη δημιουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και ήδη έχει πάρει δύο παρατάσεις λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Επιδοτείται το 45% του ποσού, ενώ η επιδότηση μπορεί να φτάσει και το 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

INFO: Ο αριθμός των απασχολουμένων εκφράζεται σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ). Εργαζόμενος με πλήρες ωράριο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπολογίζεται ως μονάδα. Εργαζόμενος μερικής απασχόλησης ή εποχική βάση αντιστοιχεί σε κλάσματα μιας ΕΜΕ, που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των ωρών απασχολήσεως ενός εργαζόμενου σε ένα έτος δια του αριθμού 2.080, που είναι οι ώρες ετήσιας απασχόλησης ενός εργαζομένου πλήρους απασχόλησης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

- Έχουν αποκτήσει τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02.

- Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας

- Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα, από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

- Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα που αιτούνται προς χρηματοδότηση.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο (έως 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού).

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού).

Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 ευρώ).

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000 ευρώ).

Προβολή/προώθηση - συμμετοχή σε εκθέσεις (μέχρι 15.000 ευρώ)

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top