Έρευνα: Απαισιόδοξες για ένα καλύτερο ΑΥΡΙΟ... οι ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες

Αποδίδουν δείκτη εμπιστοσύνης στις ίδιες 6, στον κλάδο τους -23 και στην οικονομία -56

Έρευνα: Απαισιόδοξες για ένα καλύτερο ΑΥΡΙΟ... οι ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες

Έρευνα που πραγματοποίησαν ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα για λογαριασμό της αμερικανικής εταιρείες Facebook (futureofbusinesssurvey.org), έδειξε ότι οι ελληνικές ΜμΕ παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη εμπιστοσύνης για την πορεία του κλάδου τους και την οικονομία. Ουδέτερος είναι ο δείκτης εμπιστοσύνης για την πορεία των ίδιων των επιχειρήσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.

Ειδικότερα, οι ελληνικές ΜμΕ αποδίδουν δείκτη εμπιστοσύνης στις ίδιες 6, στον κλάδο τους -23 και στην οικονομία -56. Ο δείκτης εμπιστοσύνης περιγράφει το κλίμα που επικρατεί στις ΜμΕ, και κυμαίνεται από -100 έως 100.

Οι πιο θετικές απόψεις για την πορεία της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνονται στις θετικές τιμές του δείκτη και η Ελλάδα είναι η χώρα με τους χαμηλότερους δείκτες εμπιστοσύνης και συγκρίνεται μόνον με εκείνους λατινοαμερικανικών χωρών (π.χ. Aργεντινή). Η έρευνα της Facebook ξεκίνησε το 2016 σε 14 χώρες και σταδιακά έχει επεκταθεί σε 34 χώρες. Στην Ελλάδα διεξάγεται από τον περασμένο Νοέμβριο σε δείγμα 200 έως 400 MμΕ.

Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας (Απρίλιος 2017) το 40% των ελληνικών ΜμΕ θεωρεί ότι η κατάσταση στον κλάδο τους είναι αρνητική και ότι έτσι θα παραμείνει στους επόμενους έξι μήνες. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, το 72% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρεί ότι η κατάσταση είναι αρνητική και το 61% εκτιμά ότι θα παραμείνει ως έχει και τους επόμενους 6 μήνες.

Μόνον το 7% των ελληνικών ΜμΕ έκρινε ότι η οικονομία της χώρας είναι θετική και μόλις το 13% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί στους επόμενους έξι μήνες. Σε ό,τι αφορά την πορεία του κλάδου τους, το 15% των επιχειρήσεων κρίνει ως θετική την υφιστάμενη κατάστασή του, ενώ 20% εκτιμά ότι θα βελτιωθεί τους επόμενους έξι μήνες.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ΜμΕ είναι ότι δεν βρίσκουν πελάτες (80%), η αύξηση των εσόδων (62%), η φορολογία (56%), η οικονομική αβεβαιότητα (56%) κ.ά.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό τους, οι ελληνικές ΜμΕ δηλώνουν ότι μείωσαν το προσωπικό τους τελευταίους μήνες, αφού μόλις το 10% ανέφερε ότι είχε αύξηση προσωπικού, ενώ το 25% ότι προχώρησε σε μείωση. Για τους επόμενους έξι μήνες, οι απόψεις είναι μοιρασμένες με το 18% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι θα αυξήσει το προσωπικό, ενώ το 17% ότι θα το μειώσει.

Τέλος, έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καταδεικνύει τα προβλήματα χρηματοδότησης των ελληνικών ΜμΕ. Η έρευνα για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ευρωζώνη, αναδεικνύει ότι οι ελληνικές ΜμΕ αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα εμπόδια στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.

Η πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση θεωρείται το μικρότερο πρόβλημα στην Ευρωζώνη και μάλιστα η σημαντικότητά του μειώνεται, στην Ελλάδα το 27% των ΜμΕ δηλώνει πρόβλημα πρόσβασης σε χρηματοδότηση και μάλιστα είναι αυξανόμενο (ήταν 24%).

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top