Η Επιτροπή προτρέπει την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ- Δύο διαδικασίες επί παραβάσει

Τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του STAR στις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου

Η Επιτροπή προτρέπει την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ- Δύο διαδικασίες επί παραβάσει

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει στην Ελλάδα συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τους εθνικούς κανόνες για τις καθυστερήσεις πληρωμών, με βάση τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (οδηγία 2000/35 / ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2011/7 /ΕΕ).

Η πρόσθετη προειδοποιητική επιστολή λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη νομολογία σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα και δικαιώματα επί τόκων και αποζημιώσεων.

Απόβλητα: Η Επιτροπή προτρέπει 14 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει των κανόνων αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες παράβασης κατά 14 κρατών μελών (Κύπρος, Ρουμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Μάλτα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Ελλάδα, Σουηδία, Δανία, Σλοβενία και Λουξεμβούργο), ως προς την εφαρμογή διαφόρων κανόνων της ΕΕ για τα απόβλητα.

Οι διαδικασίες που κινήθηκαν σήμερα αφορούν την έλλειψη εκθέσεων για την επίτευξη στόχων σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98 / ΕΚ), την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (οδηγία 2002/96 / ΕΚ) Οδηγία 94/62 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (οδηγία 2000/53 / ΕΚ) και του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων (κανονισμός ΕΚ) αριθ. 1013/2006).

Η φύση και ο τύπος των υποχρεώσεων ποικίλλουν από τη μια οδηγία στην άλλη.

Θάνος Αθανασίου, Βρυξέλλες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top