ΟΔΗΓΟΣ… ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για τα «κόκκινα δάνεια»

14 απαντήσεις για τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης

ΟΔΗΓΟΣ… ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις για τα «κόκκινα δάνεια»

​Πώς και πώς περίμεναν οι επιχειρηματίες, των οποίων τα δάνεια βρίσκονται στο… κόκκινο τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να καταφέρουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να ξαλαφρώσουν κάπως από τα δυσβάσταχτα βάρη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η εφημερίδα Καθημερινή δίνει 14 απαντήσεις σε ισάριθμα κρίσιμα ερωτήματα, παρέχοντας έτσι έναν χρήσιμο οδηγό για όσους ενδιαφέρονται να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας.

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα υπαγωγής στην εξωδικαστική ρύθμιση χρεών;

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που στην οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. Επίσης, για να υπαχθούν στη ρύθμιση δεν πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) ή να έχουν παραιτηθεί από αυτήν, να μην έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους, να μην έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή απάτη εις βάρος του Δημοσίου.

2. Ποιες οφ��ιλές μπορούν να ρυθμίσουν;

Οφειλές σε τράπεζες έως 500.000 ευρώ που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες (βρίσκονταν δηλαδή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών) έως τις 30 Ιουνίου 2014 και οφειλές έως 1 εκατ. προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

3. Πού υποβάλλουν αιτήσεις για ρύθμιση και μέχρι πότε;

Στις πιστώτριες τράπεζες έως τις 31/3/2015.

4. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει ο οφειλέτης στην τράπεζα;

Ο οφειλέτης υποβάλει αίτηση ρύθμισης και βεβαίωση με την οποία δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, αναφέρει τα περιουσιακά του στοιχεία και την τρέχουσα αξία τους, αναφέρει πλήρη στοιχεία κάθε επιχείρησης που έχει σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού και ξεκίνησε να λειτουργεί μετά την 1/1/2010, καθώς και στοιχεία για ακίνητα που τυχόν μεταβίβασε μετά την 1/1/2010. Το τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν η αίτηση και η βεβαίωση θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας.

5. Η ρύθμιση σημαίνει αυτομάτως και διαγραφή της οφειλής;

Οχι απαραιτήτως. Η τράπεζα αποφασίζει εάν θα προχωρήσει σε ρύθμιση και εάν αυτή θα περιλαμβάνει και διαγραφή κεφαλαίου. Η διαγραφή, το «κούρεμα», μπορεί να φτάνει ακόμη και το 50% των οφειλών προς την τράπεζα.

6. Εάν η τράπεζα «κουρέψει» το δάνειο μιας επιχείρησης, διαγράφονται αυτομάτως και οι οφειλές της προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία;

Μια επιχείρηση οι οφειλές της οποίας προς την τράπεζα ��υθμίστηκαν βάσει αυτής της διαδικασίας μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση προς την εφορία και τα Ταμεία για να υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών προς αυτά σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 4305/2014, δηλαδή αποπληρωμή σε έως 100 δόσεις και με διαγραφή μόνο των προσαυξήσεων και των προστίμων από 20% έως 100%.

7. Μια επιχείρηση έχει ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου 4305/2014 μπορεί να υπαχθεί στη συνέχεια στη ρύθμιση του υπ. Ανάπτυξης και τι θα κερδίσει με αυτό;

Μπορεί να υπαχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα διαγραφούν κατά επιπλέον 20%. Δηλαδή, εάν το ποσοστό διαγραφής της ρύθμισης του 4305/2014 είναι 20%, μπαίνοντας στη ρύθμιση του υπ. Ανάπτυξης θα πετύχουν ποσοστό διαγραφής 40% με συμψηφισμό και όχι με επιστροφή χρημάτων.

8. Εάν μια επιχείρηση δεν καταβάλει κάποια δόση έχει συνέπειες;

Οι συνέπειες υφίστανται εάν δεν καταβάλει αθροιστικά από τρεις μηνιαίες δόσεις και άνω και συνεπάγονται την αναβίωση του συνόλου της οφειλής προς όλους τους πιστωτές.

9. Μια επιχείρηση με τζίρο πάνω από 2,5 εκατ. μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη της;

Μπορεί. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50,1% του συνόλου των οφειλών. Σε αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον το 50,1% των εμπράγματων απαιτήσεων (των ενυπόθηκων δηλαδή) και μάλιστα να πρόκειται για απαιτήσεις τουλάχιστον δύο τραπεζών ύψους τουλάχιστον 20% του συνόλου. Η συμφωνία με τους πιστωτές υποβάλλεται προς επικύρωση στο Μονομελές Πρωτοδικείο έως τι ς 31/3/2016, το οποίο ορίζει δικάσιμο εντός διμήνου και εκδίδει απόφαση εντός μηνός από τη συζήτηση. Χρήση πάντως αυτής της διαδικασίας μπορούν να κάνουν και οι μικρότερες επιχειρήσεις, ειδικά μάλιστα καθώς η καταληκτική προθεσμία υπαγωγής είναι ένα χρόνο μετά από αυτήν που προβλέπεται στην εξωδικαστική ρύθμιση χρεών.

10. Η συμφωνία σε αυτήν την περίπτωση προβλέπει διαγραφή κεφαλαίου;

Ναι, όπως επίσης μπορεί να προβλέπει παράταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου, μετοχοποίηση του δανείου ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Απαγορεύεται, ωστόσο, η μείωση ή η αναδιάρθρωση των οφειλών προς εργαζομένους, καθώς και η μείωση κεφαλαίου για οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικά οι οφειλές προς τους εργαζομένους πρέπει να εξοφληθούν σε 12 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

11. Μπορεί με βάση τη δικαστική ρύθμιση να ρυθμίζει η επιχείρηση οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο;

Ναι, προσκομίζοντας τη συμφωνία στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές της, εάν αυτές είναι έως 1 εκατ., έως 100 μηνιαίες δόσεις και κερδίζοντας πρόσθετη διαγραφή 20% των προσαυξήσεων και προστίμων (βλ. ερώτηση 7). Εάν οι οφειλές είναι πάνω από 1 εκατ. μπορεί να ζητήσει διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων 40% και να πληρώσει το υπόλοιπο σε 100 μηνιαίες δόσεις. Η εφορία ή το Ταμείο μπορεί να απορρίψει εντός δύο μηνών την αίτηση εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν άμεσα προς ρευστο��οίηση στοιχεία ή επαρκείς εγγυήσεις ή δει ότι έχει υπάρξει προφανής διακριτική μεταχείριση μετόχων, πιστωτών και συνοφειλετών.

12. Τι κερδίζει ο οφειλέτης πέραν της ρύθμισης;

Με την υποβολή της αίτησης αναστέλλεται για ένα χρόνο κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της κήρυξης πτώχευσης εις βάρος του.

13. Πιστωτές που δεν υπέγραψαν τη συμφωνία μπορούν να αποκομίσουν κάποιο όφελος;

Ναι, αλλά μόνο εάν ασκήσουν αγωγή εντός δύο μηνών από την απόφαση επικύρωσης της συμφωνίας και να διεκδικήσουν αποζημίωση.

14. Τι αφορά η διαδικασία ειδικής διαχείρισης που προβλέπει η τροπολογία;

Πρόκειται στην ουσία για γρήγορη ρευστοποίησ�� μιας επιχείρησης που βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Τη διαδικασία αυτή μπορούν να ζητήσουν πιστωτές που εκπροσωπούν το 40% των συνολικών απαιτήσεων και σ’ αυτούς περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία τράπεζα με αίτησή τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο, όπου βρίσκεται η έδρα του οφειλέτη. Με την αίτηση προτείνουν και ειδικό διαχειριστή που μπορεί να είναι ελεγκτής, δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις, καθώς και κάτοχος άδειας λογιστή φοροτεχνικού α΄ τάξεως. Ο ειδικός διαχειριστής διενεργεί διαγωνισμό για την εκποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης . Σε περίπτωση πλήρους ικανοποίησης των πιστωτών, ο ιδιοκτήτης ανακτά τη διοίκηση της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο διαχειριστής υποβάλλει αίτηση πτώχ��υσης του οφειλέτη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top