ΤΟ ΘΕΜΑ:Αντιμονοπωλιακή έρευνα κατά των κατασκευαστών αυτοκινήτων

Τι έγινε με την BMW και τις εκπομπές ρύπων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή BMW εκπομπές ρύπων πρόστιμα

Αφού μελέτησε την εκτενή έκθεση που υπέβαλε το BMW Group, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε τις περισσότερες από τις κατηγορίες της για παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Κατόπιν τούτου, με την απόσυρση των περισσοτέρων από τις αρχικές καταγγελίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της BMW AG συμφώνησε σε διακανονισμό που πρότεινε η Κομισιόν και με τον οποίο σηματοδοτείται το πέρας της διαδικασίας.

Η άποψη που διαμόρφωσε η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα σημαντική για το BMW Group: Η Κομισιόν για μία φορά ακόμα επιβεβαίωσε ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε με τον παρόντα διακανονισμό να αφορά αποκλειστικά και μόνο πιθανές παραβιάσεις των κανόνων του ανταγωνισμού. Στην απόφαση χρηματικής ποινής που εξέδωσε η Κομισιόν αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχει υπόνοια συνωμοσίας μεταξύ των μερών σε σχέση με τη χρήση παράνομων συσκευών αναστολής για τη παραποίηση των δοκιμών εκπομπών ρύπων. Αυτό καθιστά σαφές ότι δεν υπήρξε ποτέ καταγγελία για παράνομη παραποίηση συστημάτων ελέγχου καυσαερίων από το BMW Group. Αντίθετα με μερικούς από τους ανταγωνιστές του, το BMW Group ποτέ δεν έλαβε υπόψη έναν ελλιπή, παράνομο έλεγχο καυσαερίων.

Η απόφαση επιβολής προστίμου που εκδίδει τώρα η Κομισιόν αφορά συζητήσεις μεταξύ κατασκευαστών αυτοκινήτων που έλαβαν χώρα περίπου πριν από δέκα χρόνια. Από την πλευρά του BMW Group, οι συνομιλίες στόχο είχαν τη δημιουργία μιας εύχρηστης υποδομής ανεφοδιασμού AdBlue για την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων. Οι συζητήσεις αυτές καθόλου δεν επηρέασαν τις προϊοντικές αποφάσεις της εταιρείας.

Σε μία Κοινοποίηση Αιτιάσεων που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2019 σε σχέση με την παρούσα αντιμονοπωλιακή έρευνα, η Κομισιόν υπέβαλλε πολύ σοβαρές καταγγελίες εναντίον του BMW Group και άλλων κατασκευαστών. Οι καταγγελίες αυτές επικεντρώθηκαν κυρίως σε δύο βασικές κατηγορίες: πρώτον για την υποτιθέμενη από κοινού δημιουργία ενός λογισμικού για τον περιορισμό της δοσολογίας του AdBlue. Δεύτερον, για την καθυστέρηση και/ή παρεμπόδιση της δημιουργίας και κυκλοφορίας ενός φίλτρου σωματιδίων για βενζινοκινητήρες άμεσου ψεκασμού.

Σε απάντηση των πολύ σοβαρών καταγγελιών που έγιναν εκείνη την εποχή, η εταιρεία εφάρμοσε κατάλληλη πρόβλεψη ρίσκου τον Απρίλιο του 2019, αναγνωρίζοντας μία πρόβλεψη περίπου 1,4 δις ευρώ. Αφού μελέτησε την έκθεση του BMW Group, η Κομισιόν απέσυρε όλες τις προαναφερθείσες καταγγελίες σε σχέση με τη δοσολογία του AdBlue και το φίλτρο σωματιδίων για τους βενζινοκινητήρες. Στη συνέχεια, το BMW Group ήδη επαναξιολόγησε την πρόβλεψή του στις 20 Μαΐου της τρέχουσας χρονιάς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα θετική επίδραση στα κέρδη ύψους περίπου ενός δις ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι με το πέρας της διαδικασίας λόγω διακανονισμού εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Οι οικονομικές και εδαφικές συμφωνίες δεν ήταν το θέμα αυτής της έρευνας. Παρ’ όλα αυτά, η Κομισιόν χρησιμοποίησε τα πρότυπα που συνήθως εφαρμόζονται σε ‘κλασικά καρτέλ’ του είδους για να υπολογίσει τη χρηματική ποινή – με μικρή μείωση που να υποδηλώνει την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης.

Παρά το ότι η  Κομισιόν απέσυρε τις περισσότερες κατηγορίες της, αυτή η μέθοδος υπολογισμού είχε ως αποτέλεσμα χρηματική ποινή ύψους 372,8 εκατομμυρίων ευρώ.Το Δ.Σ. της BMW AG έχει αποδεχτεί αυτή τη χρηματική ποινή στον παρόντα διακανονισμό, που αναγνωρίζει την υπερβολική διαφάνεια ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συζητήσεων – και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το κατάλληλο μέγεθος των ρεζερβουάρ AdBlue, την αυτονομία που μπορεί να επιτυγχάνεται με αυτά και την υποτιθέμενη μέση κατανάλωση AdBlue. Από την πλευρά του BMW Group, οι συζητήσεις αυτές στόχο είχαν τη δημιουργία μια εύχρηστης υποδομής ανεφοδιασμού AdBlue, την κατασκευή της οποίας θα αναλάμβανε η πετρελαϊκή βιομηχανία.

Μία εμπορεύσιμη λύση ανεφοδιασμού ήταν κρίσιμη για την ευρεία χρήση του πολύ αποτελεσματικού συστήματος SCR για την επεξεργασία καυσαερίων. Σαφέστατα, οι συζητήσεις δεν κρατήθηκαν μυστικές. Το αντίθετο, οι επιδιωκόμενοι στόχοι κοινοποιήθηκαν στην πετρελαϊκή βιομηχανία και στους συνδέσμους Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (VDA) και Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με την πετρελαϊκή βιομηχανία, κατέστη σαφές ότι η υποδομή ανεφοδιασμού AdBlue που θεωρείτο απαραίτητη για τις συνθήκες εκείνης της εποχής, δεν θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη στο άμεσο μέλλον.

Για να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους πελάτες, το BMW Group σχεδίασε με συνέπεια τις διαστάσεις των ρεζερβουάρ και τις αυτονομίες των οχημάτων ώστε να υπερβαίνουν τα μεγέθη που συμφωνήθηκαν με τις ομάδες εργασίας. Για το σκοπό αυτό, το BMW Group εγκατέστησε ακόμα και περίπλοκα συστήματα με δύο ρεζερβουάρ στα περισσότερα οχήματα. Η Κομισιόν αναγνώρισε ρητά το γεγονός αυτό στη απόφασή της.

Το BMW Group εφάρμοσε τη δική του μέθοδο, κάνοντας χρήση ενός συνδυασμού διαφόρων συστημάτων στα πετρελαιοκίνητα μοντέλα του.Αυτή περιλάμβανε την προσθήκη ενός καταλυτικού μετατροπέα αποθήκευσης οξειδίων του αζώτου (Nox) στα συστήματα ελέγχου εκπομπών SCR. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετική μείωση εκπομπών ρύπων σε πραγματικές συνθήκες και μικρότερη κατανάλωση AdBlue σε σχέση με τα μοντέλα του ανταγωνισμού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top