Εγκύκλιο με την οποία τίθεται σε εφαρμογή το νέο ανώτατο πλαφόν το οποίο προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για τις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με αυτήν την εφαρμοστική εγκύκλιο,  καμία κύρια σύνταξη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ, ενώ οι πολλαπλές κύριες συντάξεις (δηλ. δύο, τρεις, τέσσερις κοκ.) τις οποίες λαμβάνει ένας ασφαλισμένος δεν μπορούν να ξεπερνάνε αθροιστικά τα 3.000 ευρώ.

Οι απώλειες αυτές ισχύουν αναδρομικά από 1.6.2016 μέχρι και την 31.12.2018.

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά που έπρεπε να μην καταβάλλονται από 1.6.2016 κατ' εφαρμογή του νόμου, θα συμψηφίζονται με τις καταβαλλόμενες συντάξεις σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και μέχρι την εξόφληση ως εξής: α) για το μέρος του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας σύνταξης μέχρι τα 1.000 € , παρακρατείται το ένα δέκατο (1/10) αυτής β) για το υπερβάλλον των 1.000 € ακαθάριστο ποσό μηνιαίας σύνταξης, παρακρατείται το ένα έκτο (1/6) αυτής.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των 50 €.

Tags: