Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, τη Δευτέρα έλαβε αποπληρωμή του δανείου € 2 δισ. από την ελληνική κυβέρνηση, στη βάση συμβατικής υποχρέωση σε συνέχεια της πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου από μία από τις τράπεζες που συμμετείχε το 2015 τραπεζική ανακεφαλαιοποίηση.

«Η έγκαιρη πληρωμή  αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος . Είναι ένα σημάδι ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα προχωρεί ικανοποιητικά. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού με την Ελλάδα κατά το υπόλοιπο του προγράμματος» δήλωσε ο Κλάους Ρέγκλινγκ Διευθύνων Σύμβουλος του ESM.

Στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος βοήθειας για την Ελλάδα, ο ESM εκταμίευσε 5,4 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών το 2015 η Ελλάδα χρησιμοποίησε τα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (Εθνική Τράπεζα) και την Τράπεζα Πειραιώς.

Το ποσό αυτό έχει ληφθεί από τα 25 δισ. ευρώ διατίθενται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος βοήθειας.

Προϋπόθεση της έγκρισης για την ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας ήταν η πώληση της θυγατρικής της Finansbank, καθώς και το να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή μέρους της ανακεφαλαιοποίησης.

O ESM είχε το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του εν λόγω ποσού από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του ESM. Η επιστροφή δεν επηρεάζει τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των μέτρων βραχυπρόθεσμου χρέους για την Ελλάδα.

Tags: