Αυτά είναι τα 6 σενάρια μείωσης του αφορολογήτου ποσού. Ανάλογα με το πόσο θα μειωθεί η έκπτωση φόρου, από τα 1.900 ευρώ σήμερα, θα εξαρτηθεί πόσα επιπλέον χρήματα θα πληρώσει κάθε φορολογούμενος σε ετήσια βάση.

1. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.800 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 8.181 ευρώ αυξάνει την επιβάρυνση του φορολογούμενου κατά 100 ευρώ και αποδίδει 330 εκατ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα.

2. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.700 ευρώ (αφορολόγητο όριο 7.726 ευρώ) αυξάνει τον επιπλέον φόρο κατά 200 ευρώ ετησίως και  τα έσοδα αυξάνουν κατά 660 εκατ. ευρώ.

3. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.600 ευρώ (αφορολόγητο όριο 7.272 ευρώ) αυξάνουν την επιβάρυνση ετησίως κατά 300 ευρω και προκύπτουν έσοδα 990 εκατ. ευρώ.

4. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.500 ευρώ (αφορολόγητο όριο 6.817 ευρώ) αυξάνουν την ετήσια επιβάρυνση κατά 400 ευρώ το όφελος για τα ταμεία θα ανέλθει στα 1,32 δισ. ευρώ.

5. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.400 ευρώ (αφορολόγητο όριο 6.363 ευρώ) επιφέρει αύξηση της ετήσιας επιβάρυνση του φορολογούμενου κατά 500 ευρώ και οι εισπράξεις θα ανέλθουν στα 1,64 δισ. ευρώ.

6. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.100 ευρώ (αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ) επιφέρει επιβάρυνση κατά 800 ευρώ ετησίως και τα έσοδα για το δημόσιο φθάνουν 2,6 δισ. ευρώ . 

Tags: