Το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους που το δικαιούνται.

Δώρο δικαιούνται όλοι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη, ενώ για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Πως υπολογίζεται

Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια -χωρίς διακοπή- από 1η Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση δεν διήρκησε ολόκληρο το προαναφερθέν διάστημα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια –ανάλογα με το πώς αμείβονται– για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Δείτε online τι ποσό δικαιούστε!

Αν, πάντως, οι αριθμοί και οι υπολογισμοί σας... ζαλίζουν το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων δημιούργησε μια νέα online εφαρμογή.

Εκεί, οι εργαζόμενοι μπορούν εύκολα και απλά (βάζοντας το ύψους του μισθού και του ημερομισθίου και το πότε προσελήφθηκαν), να υπολογίζουν το ποσό που δικαιούνται.

Για περισσότερα, κάντε κλικ εδώ

Tags: