Κατατέθηκε τροπολογία τριετούς παράτασης της θητείας των πυροσβεστών (5ετούς θητείας), οι οποίοι από το πρωί διαμαρτύρονται έξω από τη Βουλή.

Μετά τη λήξη της θητείας τους, προβλέπεται η ένταξη τους στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος

Η τροπολογία υπογράφεται από 5 υπουργούς και αφορά 2.093 άτομα. Όπως επισημαίνεται στην τροπολογία, η δαπάνη αυτή αντισταθμίζεται με «το πρόσθετο έσοδο που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών πυροπροστασίας, προς την έχουσα την εκμετάλλευση των περιφερειακών αεροδρομίων».

Δείτε την τροπολογία εδώ

Tags: