Σε ποιους οφειλέτες θα πληρώνει το Δημόσιο μέρος του στεγαστικού δανείου

Διαβάστε τι αναφέρει το ΦΕΚ με τις προϋποθέσεις για όσους έχουν δάνεια για πρώτη κατοικία

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας για τους οφειλέτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια και ανήκουν στις αποκαλούμενες «ευπαθείς» ομάδες.

Με το ΦΕΚ εξειδικεύονται οι διατάξεις για τα κριτήρια της συμμετοχής του Δημοσίου στην αποπληρωμή του μη εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου και του ��ροσδιορισμού της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη.

Η συνολική δαπάνη, ύψους έως 100 εκ. ευρώ, θα γίνει εις βάρος του προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό.

Οι προϋποθέσεις

Δικαιούχος της συμμετοχής του Δημοσίου είναι ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, για τον καθορισμό σχεδίου διευθέτησης οφειλών, με την οποία αποφαίνεται οριστικά ότι συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

-Το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του.

- Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης.

- Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.

- Είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

-Βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών.

Η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη

Ο οφειλέτης υποχρεούται πάντως σε ελάχιστη συνεισφορά, ως εξής

-Αν το διαθέσιμο εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ η ετήσια ελάχιστη συνεισφορά ��πολογίζεται σε 5% επί του διαθέσιμου εισοδήματος.

-Αν το διαθέσιμο εισόδημα είναι άνω των 8.000 ευρώ υπολογίζεται επιπλέον συνεισφορά 10% στο υπερβάλλον ποσό.

Η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη επανεξετάζεται στο τέλος κάθε έτους, για τυχόν μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος του και ενημερώνεται για το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η ελάχιστη συνεισφορά του για το επόμενο οικονομικό έτος, μέσω αυτοματοποιημένων γραπτών μηνυμάτων.

Η συμμετοχή του Δημοσίου και πότε σταματά

Η συμμετοχή του Δημοσίου περιορίζεται στις οφειλές που προκύπτουν από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικία και μόνον.

Το Δημόσιο θα καταβάλλει συγκεκριμένα το ποσό που προκύπτει ύστερα από την αφαίρεση του ποσού το οποίο κατέβαλε ο οφειλέτης από το ποσό της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής της οφειλής από στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών και προσδιορίζεται στη δικαστική απόφαση.

Η καταβολή της συμμετοχής, εκτελείται μετά την μηνιαία καταβολή εκ μέρους του οφειλέτη που πραγματοποιείται απευθείας προς τους πιστωτές, με πίστωση του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού.

Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά το ισόποσο της συμμετοχής του Δημοσίου έναντι του πιστωτή.

Η διάρκεια της συμμετοχή�� του Δημοσίου ορίζεται σε τρία έτη, αλλά διακόπτεται σε περίπτωση μη καταβολής εκ μέρους του οφειλέτη της ελάχιστης συνεισφοράς.

Η αίτηση για την ένταξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ στο ΦΕΚ αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει συμπληρώσει ι διακιολήπτης.
Η αρμόδια Διεύθυνση μπορεί να ζητήσει απευθείας από τον αιτούντα, εντός 10 ημερών τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία, ο οποίος θα μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του. Ο αιτών ενημερώνεται, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης, για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του

Στο ΦΕΚ αναφέρεται επίσης η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Αιτημάτων Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για τον έλεγχο των αιτημάτων επανεξέτασης, για τις απορριπτικές αποφάσεις.

Το αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί σεπροθεσμία 7 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση περί της απορριπτικής απόφασης.

​​​​​​
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top