Η πρόταση της Ε.Ε. για την πολιτική συνοχής: 19,2 δις στην Ελλάδα

Έμφαση στις επενδύσεις και στις μεταρρυθμίσεις στο σχέδιο της Κομισιόν

Πρόταση ΕΕ για την πολιτική συνοχής:19,2 δις στην Eλλάδα

Tην πρότασή της για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής της, με έμφαση στις επενδύσεις, την εξειδίκευση, την απλοποίηση των κανόνων και την σύνδεση της πολιτικής συνοχής με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Εξάμηνο, ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων που συνεδρίασε στο Στρασβούργο και παρουσίασαν στον Τύπο ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν και η Επίτροπος Κρέτσου.

Επιπλέον η Κομισιόν, "με πρωτοφανή διαφάνεια", όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στις 2 Μαΐου υπέβαλε την πρότασή της για τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές του 2018 και "στο ίδιο πνεύμα",  δημοσιεύει σήμερα όλα τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία για τα διάφορα προγράμματα δαπανών, σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές του 2018. Με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κομισιόν η Κύπρος θα λάβει 877.368.784 ευρώ σε τιμές 2018 και 988.934.854 ευρώ σε τρέχουσες τιμές, για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021 -2027). Η Ελλάδα θα λάβει 19.239.335.692 σε τιμές 2018  ή 21.696.841.512 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προτείνει να ενισχυθεί η σύνδεση ανάμεσα στην πολιτική για τη συνοχή και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, δηλαδή οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που τα Κράτη Μέλη οφείλουν να ολοκληρώσουν στη βάση συστάσεων της Κομισιόν και του Ecofin, θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν εν μέρει από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ο στόχος, λέει η Κομισιόν είναι να δημιουργηθεί στην Ευρώπη ένα περιβάλλον φιλικό στην ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις και οι επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο να μπορούν να αποδίδουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Η ενισχυμένη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από την πολιτική συνοχής θα εξασφαλίσει πλήρη συμπληρωματικότητα και συντονισμό με το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων.

Επιπλέον η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ότι το μεγαλύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για επενδύσεις θα πρέπει διατεθεί για την καινοτομία, τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό. Επίσης, θα στηρίξει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού.

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες, η Κομισιόν προτείνει την απλούστευση στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, με λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερο επαχθείς διαδικασίες ελέγχου για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που επωφελούνται από τη στήριξη της ΕΕ.

Προτείνει μάλιστα να αποδεχθούν τα Κράτη Μέλη ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων που να καλύπτει επτά ταμεία της ΕΕ, διευκολύνοντας τη δουλειά των διαχειριστών προγραμμάτων των ταμείων της ΕΕ. Επίσης, θα διευκολύνει τη δημιουργία συνεργειών, για παράδειγμα μεταξύ των κονδυλίων της πολιτικής για τη συνοχή και του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, για την ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών ένταξης των μεταναστών.

Η πολιτική συνοχής διακρίνει τρεις κατηγορίες περιφερειών: τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες σε μετάβαση και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Για να μειωθούν οι ανισότητες και να παρασχεθεί βοήθεια στις περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης, ώστε να καλύψουν την καθυστέρησή τους, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο κριτήριο για την κατανομή των κονδυλίων. Επιπλέον, νέα κριτήρια αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα στην κάθε περιοχή -ανεργία των νέων, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, κλιματική αλλαγή και υποδοχή και ενσωμάτωση μεταναστών.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου   

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top