Πώς θα γλιτώσετε φόρο εισοδήματος για το 2023 με απλές κινήσεις

Έξι συμβουλές για να «ελαφρύνετε» το εκκαθαριστικό

Εειδικές ομάδες για εξειδικευμένους ελέγχους σε ειδικά θέματα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής συγκροτεί η ΑΑΔΕ / Βίντεο: ΑΝΤ1

Να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων, που θα υποβάλουν την Άνοιξη του 2023, μπορούν οι φορολογούμενοι με έξι κινήσεις έως το τέλος του έτους.

Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα εξασφάλισης πρόσθετης έκπτωσης φόρου εισοδήματος έως και 2.200 ευρώ σε όσους φορολογουμένους πληρώσουν με ηλεκτρονικά μέσα τις αμοιβές σε 22 κατηγορίες επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών.

Τέλος επιτηδεύματος: Ποιοι γλιτώνουν έως και 1.000 ευρώ

Δίνει, επίσης, διπλό μπόνους στην προσπάθεια κάλυψης του 30% του ατομικού ετήσιου εισοδήματος με δαπάνες που έχουν εξοφληθεί διά ηλεκτρονικών μέσων, σε όσους φορολογουμένους πληρώσουν σε 8 κατηγορίες ιατρών τις αμοιβές τους μέσω τραπεζικών καρτών και λάβουν από αυτούς τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, όσοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες προσλάβουν εντός της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 έστω και έναν εργαζόμενο σε θέση πλήρους απασχόλησης θα κερδίσουν απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των 400-650 ευρώ για ολόκληρη τη χρήση του 2022.

Το «εύκολο» επίδομα των 200 ευρώ τον μήνα για έναν χρόνο

Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη στην κατοχή τους εδώ και πολλά χρόνια ή απέκτησαν εντός του 2022 ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, για τα οποία ισχύουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσίας που μπορεί να προσδιορίσουν το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος σε επίπεδο υψηλότερο του πραγματικά αποκτώμενου, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022:

α) Είτε να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες πώλησης άλλων περιουσιακών μεγάλης αξίας και να έχουν εισπράξει τα συμφωνηθέντα τιμήματα.

β) Είτε να έχουν συνάψει δάνεια στεγαστικά ή καταναλωτικά ώστε να έχουν εκταμιευτεί τα ποσά των δανείων και να έχουν διατεθεί για να καλυφθούν δαπάνες συντήρησης παλαιών ή αγοράς νέων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας.

ΑΑΔΕ: Από «κόσκινο» δωρεές και γονικές παροχές με το νέο αφορολόγητο

γ) Είτε να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας γονικών παροχών-δωρεών για χρηματικά ποσά μεγάλου ύψους που έχουν λάβει από γονείς ή άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Πώς θα γλιτώσετε φόρο εισοδήματος για το 2023 με απλές κινήσεις

Οι 6 κινήσεις που πρέπει να κάνετε από τώρα και μέχρι το τέλος του 2022 για να γλιτώσετε σημαντικά ποσά φόρων στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλετε το 2023 είναι οι εξής:

1. Πληρώστε με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών και κρατήστε τις αποδείξεις που θα σας εκδώσουν, για να εξασφαλίσετε έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 2.200 ευρώ στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλετε το 2023.

 

«Εξοικονομώ-Ανακαινίζω» και «Σπίτι μου»: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Από το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογουμένου εκπίπτει το 30% των δαπανών για πληρωμές αμοιβών προς 22 συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών. Η έκπτωση επί του εισοδήματος παρέχεται σε κάθε φορολογούμενο, ο οποίος από την 1-1-2022 έως τις 31-12-2022 έχει πληρώσει ή πρόκειται να πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα (με τραπεζικές κάρτες, μέσω e-banking κ.λπ.) ποσά συνολικού ύψους μέχρι και 5.000 ευρώ για να εξοφλήσει αμοιβές προς τις ακόλουθες 22 κατηγορίες επαγγελματιών:

• Κτηνιάτρους

• Υδραυλικούς

• Ψυκτικούς

• Συντηρητές θέρμανσης

• Ηλεκτρολόγους

• Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων

• Ξυλουργούς • Επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ.

• Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες σκυροδέματος

• Κομμωτές, κουρείς

• Αισθητικούς και ιδιοκτήτες καταστημάτων ομορφιάς

• Εργολάβους κηδειών

• Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες μασάζ

• Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

• Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες

• Φωτογράφους

• Σχολάρχες χορού, χοροδιδασκάλους

• Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή

• Επιτηδευματίες που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

• Επαγγελματίες της Υγείας που παρέχουν προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)

• Δικηγόρους

• Ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων, νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς.

Να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων, που θα υποβάλουν την Άνοιξη του 2023 / Pexels

Η έκπτωση υπολογίζεται με αφαίρεση του 30% των δαπανών προς τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων και επιτηδευματιών από το φορολογητέο εισόδημα. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης από το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται αυτήν τη στιγμή σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύπτει για τους φορολογουμένους οι οποίοι θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μέτρου θα φθάνει τις 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 44%). Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τις 2.300 ευρώ, για λόγους τεχνικούς που σχετίζονται με τους κανόνες υπολογισμού του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Ποιους συμφέρει να βγουν στη σύνταξη το 2022 αντί το 2023

Ειδικότερα, από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο:

- Έως 450 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ.

- Έως 1.100 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ.

- Έως 1.400 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ.

- Έως 1.800 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ.

- Έως 2.200 ευρώ, αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τις 2.300 ευρώ, όπως ήδη προαναφέραμε.

2. Πληρώστε με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες για αμοιβές ιατρών και κρατήστε τις αποδείξεις που θα σας εκδώσουν.

Οι δαπάνες για πληρωμή αμοιβών σε άλλες 8 κατηγορίες ιατρικών επαγγελμάτων «μετρούν» στο 200% της αξίας τους, για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος και την αποφυγή πρόσθετης φορολόγησης με 22%, μόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες).

Πρόκειται για τις δαπάνες που καταβάλλονται σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμιάτρους, χειροποδιστές και ποδολόγους. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε φορολογούμενος μπορεί να εξασφαλίσει την κάλυψη του 30% του ετήσιου ατομικού εισοδήματός του, με δαπάνες εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεως καλούμενος να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού 30%.

3. Εάν είστε μικρομεσαίος επιχειρηματίας με ατομική επιχείρηση και απασχολείτε προσωπικό, με την πρόσληψη έστω και ενός ακόμη εργαζομένου για πλήρη απασχόληση στην επιχείρησή σας εξασφαλίζετε απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των 400-650 ευρώ για το έτος 2022, στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλετε το 2023.

Από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για τη χρήση του 2022 θα εξαιρεθούν όλοι οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ, οι οποίοι απασχολούν προσωπικό και οι οποίοι μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 θα έχουν αυξήσει (και θα έχουν διατηρήσει αυξημένο), σε σύγκριση με τους προηγούμενους 9 μήνες του 2022, τον αριθμό των μισθωτών εργαζομένων τους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

4. Ολοκληρώστε το συντομότερο δυνατό τις διαδικασίες πώλησης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να εισπράξετε εντός του 2022 τα τιμήματα, που έχετε συμφωνήσει με τους αγοραστές, να έχετε διαθέσιμα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και να μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για την κάλυψη τεκμηρίων στις φορολογικές δηλώσεις του 2023. Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε εντός του 2022 ο φορολογούμενος από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του μπορεί να αξιοποιηθεί στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει το 2023 για την κάλυψη τυχόν επιπλέον διαφοράς φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψει εις βάρος του εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων της εφορίας.

Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, έντοκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2022 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσομένους. 

5. Ολοκληρώστε πριν από τη λήξη του έτους τη σύναψη δανείων καταναλωτικών ή στεγαστικών, για να μπορείτε να καλύψετε μεγάλα ποσά τεκμηρίων για σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Τα ποσά των δανείων που λαμβάνει ο φορολογούμενος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετων διαφορών φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων της εφορίας.

Η σύναψη δανείου με τραπεζικό ίδρυμα αποδεικνύεται από το κείμενο της σχετικής σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον φορολογούμενο, ενώ η σύναψη δανείου με ιδιώτη αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί. 

6. Προχωρήστε στην υποβολή δηλώσεων φόρου γονικής παροχής-δωρεάς για χρηματικά ποσά που λάβατε το 2022 από τους γονείς σας ή από άλλα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Τα ποσά που εισέπραξε το 2022 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές μπορούν, επίσης, να αξιοποιηθούν για την κάλυψη πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος που ενδέχεται να προκύψει λόγω τεκμηρίων.

Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2022 τέτοια ποσά, θα πρέπει η σχετική φορολογική δήλωση να έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την είσπραξή τους μέσα στο 2022 ή το αργότερο μέχρι τις 31-12-2022.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top