120 δόσεις: Τι να προσέξετε για να μη χάσετε τη ρύθμιση

Επτά στους δέκα οφειλέτες έχουν χρέη έως 500 ευρώ

Κέρματα στο τραπέζι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδείξουν όσοι οφειλέτες έχουν ενταχθεί στις 120 δόσεις.

Η ρύθμιση δεν είναι πλέον ενεργή και έτσι όσοι βγουν εκτός, θα πρέπει να καταβληθεί αμέσως το υπόλοιπο της οφειλής.

Η ρύθμιση χάνεται και ο φορολογούµενος επανέρχεται στην προηγούµενη της ρύθµισης κατάσταση εάν:

-    δεν καταβάλει δύο συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις της ρύθµισης των 120 δόσεων

-    καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα

-    δεν υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών µηνών το αργότερο

-    δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, εντός διµήνου

-    εάν υποπέσει σε παραβάσεις µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση.

Οφειλές 2019: Μόνο σε 12 ή 24 δόσεις

Η ρύθµιση των 120 δόσεων αφορούσε οφειλές έως 31/12/2018.

Οποιαδήποτε οφειλή δηµιουργήθηκε µέσα στο 2019 και βεβαιώθηκε το 2019 πρέπει να ρυθµιστεί ή να πληρωθεί εφάπαξ, µόνο σε 12 ή 24 δόσεις (ανάλογα µε το είδος της οφειλής), ώστε να µην απολέσει ο φορολογούµενος και τη ρύθµιση των 120 δόσεων και όλες τις ευνοϊκές συνέπειες αυτής.

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραµµα ρύθµισης των διατάξεων του ν. 4152/2013 υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ρύθµιση αυτή, η λεγόµενη Ρ2, υπάρχει στο Τaxisnet, στην εφαρµογή «Επιλογή Ρύθµισης», και µας δίνει τη δυνατότητα για ρύθµιση σε έως 24 ή έως 12 δόσεις.

Αυξάνονται οι δόσεις για τις οφειλές του 2020

Η νέα, βελτιωµένη πάγια ρύθµιση θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2020 και θα προβλέπει περισσότερες δόσεις, 24 ή 48, ανάλογα µε το είδος της οφειλής αλλά και µε βάση αυστηρά εισοδηµατικά κριτήρια.

Δυστυχώς, η νέα αυτή ρύθµιση θα αφορά οφειλές που θα γεννηθούν από 1/1/2020 και µετά.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top