Τα θέματα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια και  αναμενόμενα.

Τα θέματα Α και Β είναι εύκολα προσεγγίσιμα, ειδικά το Α που προέρχεται από το σχολικό βιβλίο, ενώ το θέμα Β χρειαζόταν απλώς προσοχή στις πράξεις, το αποτέλεσμα των οποίων έχει ρόλο στη λύση.

Το θέμα Γ αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα από έναν καλά προετοιμασμένο υποψήφιο ενώ το θέμα Δ απαιτούσε περισσότερη προσοχή. Ειδικά το Δ.3. β. είναι αυτό που θα διαμορφώσει και την τελική βαθμολογική διαφοροποίηση.

Το star.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «Σπουδή» σας παρουσιάζει τις λύσεις των θεμάτων.

Απαντήσεις στα θέματα των Μαθηματικών γενικής παιδείας

Tags: