Για καλά διαβασμένους ήταν τα θέματα στην Ιστορία γενικής παιδείας που έπεσαν σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Όπως αναφέρουν οι φιλόλογοι των φροντιστηρίων Σπουδή καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης και είναι σαφώς διατυπωμένα και στις δύο ομάδες.

Ειδικότερα, η  Δεύτερη  Ομάδα απαιτούσε την πλήρη αφομοίωση του γνωστικού υλικού ώστε οι μαθητές χρησιμοποιώντας την κριτική τους ικανότητα να μπορέσουν να το συνδυάσουν εύστοχα με τα ιστορικά παραθέματα και να δώσουν ολοκληρωμένες απαντήσεις.

Όσον αφορά στα θέματα στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας είναι διατυπωμένα με σαφήνεια και  αναμενόμενα.

Τα θέματα Α και Β είναι εύκολα προσεγγίσιμα, ειδικά το Α που προέρχεται από το σχολικό βιβλίο, ενώ το θέμα Β χρειαζόταν απλώς προσοχή στις πράξεις, το αποτέλεσμα των οποίων έχει ρόλο στη λύση.

Το θέμα Γ αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα από έναν καλά προετοιμασμένο υποψήφιο ενώ το θέμα Δ απαιτούσε περισσότερη προσοχή. Ειδικά το Δ.3. β. είναι αυτό που θα διαμορφώσει και την τελική βαθμολογική διαφοροποίηση.

Εξάλλου τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας αφορούν αποκλειστικά ορισμένους Υποψηφίους από την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών – που είναι επικεντρωμένη σε θεωρητικά μαθήματα – οι οποίοι επιδιώκουν την εισαγωγή τους σε Παιδαγωγικά Τμήματα. Τα Μαθηματικά ωστόσο στην περίπτωσή τους είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας.

Tags: