ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ:Δόσεις,διαγραφές χρεών ακόμα και παραχώρηση του σπιτιού προβλέπει ο νέος κώδικας

Έτσι θα ρυθμίσετε τα μη εξυπηρετούμενα χρέη σας

​Λύσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ρυθμίσεις… a la carte και πρόβλεψη για τις ευπαθείς ομάδες φέρνει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας με στόχο τη ρύθμιση κόκκινων δανείων ύψους 108 δισ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων στον κώδικα προβλέπεται μερική διαγραφή οφειλής, εθελοντική παράδοση του ακινήτου, αλλά και παραμονή του δανειολήπτη ως ενοικιαστή του ακινήτου του, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σαφή και λεπτομερή ενημέρωση του δανειολήπτη και ορίζονται οι προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν και τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει ο δανειολήπτης, ώστε να μη λάβει ενδεχομένως τον χαρακτηρισμό του μη συνεργάσιμου που μπορεί να έχει ως συνέπεια τον εκπλειστηριασμό της κύριας κατοικίας.

Με το νέο κώδικα κάθε τράπεζα υποχρεούται να συστήσει Επιτροπή Ενστάσεων που θα κρίνει ενστάσεις δανειοληπτών που χαρακτηρίστηκαν ως μη συνεργάσιμοι.

Καθιερώνει επίσης γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, τόσο για τις τράπεζες, όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο να βρεθούν λύσεις για τη ρύθμιση ή τον οριστι��ό διακανονισμό οφειλών που είναι σε καθυστέρηση.

Όσον αφορά στην ενημέρωση, η τράπεζα θα πρέπει εντός 15 ημερών να αποστείλει επιστολή στο μη συνεργάσιμο δανειολήπτη και να του γνωστοποιεί τον λόγο που τον χαρακτήρισε έτσι, τις λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα κινηθεί η τράπεζα και να επισημάνει τον κίνδυνο εκποίησης της περιουσίας και των εγγυητών.

Τα στάδια που προβλέπει ο νέος Κώδικας είναι τα εξής:

Επικοινωνία με τον δανειολήπτη
Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών
• Πρόταση κατάλληλων λύσεων
• Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων

Οι λύσεις που προτείνει ο Κώδικας Δεοντολογίας

• Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις

Οι βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις έχουν διάρκεια μικρότερη των δύο ετών, αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται βάσιμα προσωρινές και προβλέπουν:

1. Κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.
2. Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία προβλέπει συμφωνία για να καταβληθεί το ληξιπρόθεσμο ποσό σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
3. Μει��μένη δόση μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων.
4. Καταβολή μόνο των τόκων κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου.
5. Περίοδος χάριτος, δηλαδή αναστολή πληρωμών για συ��κεκριμένη περίοδο.

• Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις

Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών με στόχο τη μείωση της τοκοχρεολυτικής δόσης ή και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψιν συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη όσο είναι στο πρόγραμμα ρύθμισης.

1. Μείωση επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου
2. Παράταση διάρκειας αποπληρωμής του δανείου
3. Διαχωρισμός οφειλής με το σπάσιμο του δανείου σε δύο τμήματα, το τμήμα που ο δανειολήπτης εκτιμά ότι μπορεί να πληρώνει και το υπόλοιπο τμήμα του δανείου το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα
4. Μερική διαγραφή οφειλής
5. Λειτουργική αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να καταστεί βιώσιμη και ικανή για την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της.
6. Συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο. Μετατροπή μέρους της οφειλής σε μετοχικό κεφάλαιο, ώστε η εναπομείνασα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι μπορεί να πληρώσει ο δανειολήπτης.

• Οριστική διευθέτηση

Οι λύσεις οριστικής διευθέτησης περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου. Ο δανειολήπτης παραχωρεί οικειοθελώς την κυριότητα του ακινήτου του στην τράπεζα.
2. Μετατροπή σε ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση. Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου του στην τράπεζα, υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης, η οποία εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο.
3. Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου. Ο δανειολήπτης πουλά με τη θέλησή του και τη σύμφωνη γνώμη της τράπεζας το ακίνητο και στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης είναι μικρότερο της οφειλής η τράπεζα προχωρά στη διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής.
4. Διακανονισμός απαιτήσεων. Με εξωδικαστική συμφωνία η τράπεζα λαμβάνει είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις την οφειλή. Στο πλαίσιο του διακανονισμού μπορεί να προχωρήσει και σε μερική διαγραφή της απαίτησης.
5. Η τράπεζα υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο συμφωνίας οριστικής διευθέτησης τ��ς οφειλής.
6. Ολική διαγραφή οφειλής. Η τράπεζα αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου της οφειλής εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Star.gr Application Κατεβάστε την εφαρμογή του star.gr, για να μπορείτε να διαβάζετε τα αγαπημένα σας άρθρα και εκτός δικτύου.
Back to Top