Πληρωμές με ΚΑΡΤΑ: 15 μυστικά και παγίδες που ΠΡΕΠΕΙ να ξέρετε

Όσοι δεν καλύπτουν έως το 18,75% του εισοδήματός τους με δαπάνες από χρήση της κάρτας, θα πληρώσουν επιπλέον φόρο 22%!

Πληρωμές με ΚΑΡΤΑ: 15 μυστικά και παγίδες που ΠΡΕΠΕΙ να ξέρετε

Ποσοστά από 10% έως και 18,75% του ετησίου εισοδήματός τους θα πρέπει πλέον να καλύπτουν με δαπάνες εξοφληθείσες με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προκειμένου να παραμείνουν δικαιούχοι των εκπτώσεων φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αν δεν καταφέρνουν να καλύπτουν τα ποσοστά αυτά θα καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο 22% επί του ακάλυπτου ποσού.

Στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται η ρύθμιση για την καθιέρωση ενός ειδικού – μερικώς ή ολικώς ακατάσχετου-επαγγελματικού λογαριασμού για κάθε επιχείρηση, την οποία είχε σχεδιάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο λόγος είναι ότι η ρύθμιση αυτή δεν έγινε δεκτή από τους εκπροσώπους των δανειστών. Αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 68 του πολυνομοσχεδίου:

Δείτε τα 15 μυστικά και τις παγίδες για τις πληρωμές με πλαστικό χρήμα, σύμφωνα με το άρθρο 68 του πολυνομοσχεδίου:

1) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει το 10% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών συναλλαγών, για να δικαιούται την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ.

2) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του τμήματος του εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ και ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλου είδους ηλεκτρονικών συναλλαγών, για να δικαιούται την έκπτωση φόρου μέχρι ποσού 1.900-2.100 ευρώ.

3) Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του τμήματος εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ, ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.000 και έως τα 30.000 ευρώ και ποσοστό 20% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 30.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών για να κατοχυρώσει έκπτωση φόρου που φθάνει μέχρι τα επίπεδα των 1.800-2.000 ευρώ.

4) Σε κάθε περίπτωση το ποσό των δαπανών που πρέπει να εξοφληθούν με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να κατοχυρωθεί η έκπτωση φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ ετησίως.

5) Σε κάθε περίπτωση που δεν θα καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπάνης, τότε το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 22%.

6) Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, θα καθοριστούν οι δαπάνες που εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής τους με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη των παραπάνω ποσοστών. Με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν και οι κατηγορίες των φορολογουμένων που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

7) Για τους φορολογούμενους που θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής θα απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων αξίας ίσης, κατά περίπτωση, με τα παραπάνω ποσοστά.

8) Στους φορολογούμενους που θα πραγματοποιήσουν δαπάνες αγοράς αγαθών ή και παροχής υπηρεσιών σε ποσοστά επί των εισοδημάτων τους μεγαλύτερα από αυτά που προβλέπονται για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου, θα παρασχεθούν επιπλέον κίνητρα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

9)  Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών εξαιρούνται οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί εφόσον υπηρετούν στο εξωτερικό, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της ΕΕ, όσοι διαμένουν σε οίκους ευγηρίας και σε ψυχιατρικά καταστήματα καθώς επίσης και οι φυλακισμένοι.

10)  Από την 1η/1/2017 τα ποσά των ιατρικών δαπανών για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος, δηλαδή οι δαπάνες για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, για φάρμακα και νοσήλια, θα πρέπει να εξοφλούνται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή e-banking.

11)  Τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της ΓΓΔΕ τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσης αυτών.

12) Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα πρέπει να εξοφλούνται από τους αγοραστές των αγαθών με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση των φορολογικών αυτών στοιχείων με μετρητά.

13)  Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρίες) με το συνολικό ποσό που θα προέρχεται από τον προϋπολογισμό του κράτους να μην υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ ετησίως.

14)  Η αποδοχή συναλλαγών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες θα καταστεί υποχρεωτική από το επόμενο έτος για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επιχειρηματιών που θα καθοριστούν με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών.

15)  Οι δαπάνες για την πληρωμή μισθών που δεν εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών δεν θα αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που τις καταβάλλουν.

 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top