ΑΣΠΙΔΑ για χρέη στο Δημόσιο! Πώς να μπλοκάρετε τις κατασχέσεις της εφορίας

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

ΑΣΠΙΔΑ για χρέη στο Δημόσιο! Πώς να μπλοκάρετε τις κατασχέσεις της εφορίας
Μια σειρά από νόμιμες ασπίδες έχει στα χέρια του κάθε φορολογούμενος για να ακυρώσει τις κατασχέσεις της εφορίας, ακόμη και τους πλειστηριασμούς ακινήτων, για ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το δημόσιο.
Πρόκειται για απλές κινήσεις που μπορούν να γίνουν με κατάθεση εγγράφων στην εφορία ή το τελωνείο που έχει προχωρήσει στη λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης με το κυριότερο όπλο να είναι η επίκληση λόγων επιβίωσης του οφειλέτη αν δεν αρθούν οι κατασχέσεις μερικώς ή ολικώς.
Όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του υπουργείο Οικονομικών που έχει εκδοθεί σε ανύποπτο χρόνο, πριν δηλαδή οι κατασχέσεις πάρουν τη μορφή χιονοστιβάδας φέρνοντας σε εξαιρετικά δύσκολη θέση εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.
Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κατασχέσεις κάθε μορφής έχουν ληφθεί εναντίον περίπου 800.000 φορολογούμενων οι οποίοι έχουν δει χρήματα να κάνουν φτερά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ακίνητα να δεσμεύονται και εισοδήματα, όπως ενοίκια, να κατάσχονται.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η κατάσχεση μπορεί να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό μετά από αίτηση του οφειλέτη στον έφορο, ο οποίος πρέπει να εξετάζει το αίτημα με κριτήρια αντικειμενικά όπως πραγματική οικονομική αδυναμία, λόγοι υγείας, ύψος οφειλής και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Έχει υπαχθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορολογούμενου σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, όπως είναι η πάγια ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων.
- Η απαίτηση του οφειλέτη που έχει κατασχεθεί από την εφορία είναι πολύ σημαντική για τη διαβίωσή του εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εισοδήματος από ενοίκιο που έχει κατασχεθεί. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων (επιχειρήσεις, ιδρύματα) θα πρέπει να προκύπτει από επίσημα έγγραφα που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ότι ο περιορισμός κατάσχεσης αφορά στην καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, στη καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για την βιωσιμότητα και τη συνέχιση της. Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίζει σε διάστημα 15 ημερών αποδεικτικά έγγραφα ότι το ανωτέρω ποσό διατίθεται για το σκοπό αυτό.
- Δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.
Ποιες κατασχέσεις αίρονται
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στη συνέχεια αίρεται το εξής ποσό κατάσχεσης:
α) έως 50% της κατασχεθείσας απαίτησης επί των ευρισκόμενων και μη αποδοθέντων χρημάτων, με εξαίρεση τις οφειλές Φ.Π.Α. που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί.
β) έως 30% του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.),
γ) έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων με την προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως και 12 ή 5 δόσεις, σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις είναι περισσότερες. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν επαρκεί για την κάλυψη των ως άνω δόσεων, το ποσοστό αποδέσμευσης αναπροσαρμόζεται ανάλογα.
δ) η υποχρέωση προσκόμισης και ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών στοιχείων, όπως δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων ή την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού ή η παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών για τη διασφάλιση της οφειλής ανάλογα με το ποσό βασικής οφειλής και κυριότερα ο περιορισμοί: των δόσεων της χορηγηθείσας κατά τα ανωτέρω ρύθμισης, εφόσον προκύπτει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.
Να σημειωθεί ότι η φορολογική διοίκηση εξετάζει και εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο οφειλέτης προσκομίζει έγγραφα, που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα του περιορισμού της κατάσχεσης λόγω ειδικών συνθηκών, όπως για παράδειγμα μακροχρόνια ανεργία χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων του οφειλέτη ή συζύγου, σοβαρά προβλήματα υγείας αυτού ή μελών της οικογενείας του.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top