Βελτιωμένη προσφορά κατέθεσε για το Ελληνικό η Lamda Development

Ύψους 915 εκατ. ευρώ,

Βελτιωμένη προσφορά, ύψους 915 εκατ. ευρώ, κατέθεσε για το Ελληνικό η Lamda Development, σε σχέση με την αρχική, ενώ, παράλληλα, δεσμεύτηκε να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, το οποίο απαιτείται για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και του Ενιαίου Μητροπολιτικού Πάρκου.

Όπως έγινε γνωστό από το ΤΑΙΠΕΔ, η νέα προσφορά είναι βελτιωμένη κατά 25% σε σχέση με την αρχική και υπερβαίνει την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (American Appraisal). Η εταιρεία δεσμεύτηκε ότι το 33% του τιμήματος (περίπου 302 εκατ. ευρώ) θα καταβληθεί άμεσα με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και το υπόλοιπο εντός 10 ετών, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Η προσφορά δεσμεύει την εταιρεία με εγγυητικές επιστολές για την καταβολή του τιμήματος και ποινικές ρήτρες για την υλοποίηση επένδυσης, ύψους τουλάχιστον 5,7 δισ. ευρώ. Στο τίμημα δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή του Δημοσίου, με ποσοστό 30%, στα μελλοντικά κέρδη του επενδυτή, εφόσον η σωρευτική αποδοτικότητα της επένδυσης (IRR) υπερβεί το 15%.

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top