Περαιτέρω αποκλιμάκωση για το spread με το άνοιγμα των χρηματαγορών, που βρέθηκε κάτω από τις 520 μονάδες βάσης.

Την ίδια στιγμή από το επίπεδο που απεικονίζεται παρακάτω θα ξεκινήσουν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.

Tags: