Η διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, η οποία βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή, θα εφαρμοστεί πλήρως έως το τέλος του Αυγούστου και θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανέφερε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θ. Μητράκος,  μιλώντας σε συνέδριο για τα «κόκκινα» δάνεια.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα πρώτα δείγματα και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων τριμήνων του 2016, σχετικά με τους στόχους που έχουν θέσει οι τράπεζες στη μείωση των «κόκκινων» δανείων, είναι ενθαρρυντικά.

Οι τράπεζες εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά το 2018 και το 2019 και θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων.

Το συγκεκριμένο ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει  στα 30,8 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό από τις διαγραφές δανείων εκτιμάται  στα 13,9 δισ. ευρώ,  οι ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων στα 11,5 δισ. ευρώ και οι μεταβιβάσεις δανείων στα 7,4 δισ. ευρώ.

Tags: