Αύξηση-σοκ της τάξεως του 44,8% σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας το τρίμηνο, που αντιστοιχεί σε περίπου 2 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι τον Μάρτιο οι εξαγωγές σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 25,7% στα 2,63 δισ. ευρώ έναντι 2,09 δισ. ευρώ τον Μάρτιο 2016.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές για το α' τρίμηνο:

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13,35 δισ. ευρώ έναντι 10,19 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 31 % (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,55 δισ. ευρώ ή 18,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 503,4εκατ. ευρώ ή 6,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 6,87 δισ. ευρώ έναντι 5,71 δισ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 20,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 283,6 εκατ. ευρώ ή 6,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 261,0 εκατ. ευρώ ή 5,9%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 6,47 δισ. ευρώ έναντι 4,47 δισ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 44,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.274,8 εκατ. ευρώ ή 32,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 242,4 εκατ. ευρώ ή 6,8%).

 

Tags: