Σε κατάσταση ακραίας φτώχειας βρέθηκαν 1.488.714 Έλληνες το 2016, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της διαΝΕΟσις.

Αναλυτικά, τα ποσοστά ακραίας φτώχειας μειώθηκαν για τρίτη χρονιά το 2016 και διαμορφώθηκαν στο 13,6% έναντι 15% το 2015, 15,7% το 2014 και 17,1% το 2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2009, πριν η χώρα εισέλθει σε μνημόνιο, το ποσοστό διαμορφωνόταν μόλις στο 2,2%.

Από αυτούς, το 68,5% είναι άνεργοι και το 20,6% αυτοαπασχολούμενοι, το 2,9% συνταξιούχοι ενώ το 0,6% είναι υπάλληλοι Δημοσίου/ΔΕΚΟ/Τραπεζών.

Εξ΄αυτών το 30,8% είναι ηλικίας από έως 17 ετών και από 45 έως 64, το 22,6% είναι ηλικίας 18 έως 29 ετών, το 14,2% από 30 έως 44 ετών και το 2,4% άνω των 65 ετών.

Οι προτάσεις της διαΝΕΟσις

Οι ανανεωμένες προτάσεις της διαΝΕΟσις εστιάζουν κυρίως σε ένα σχέδιο ενδυνάμωσης του κοινωνικού δικτύου ασφαλείας και περιλαμβάνουν:

-Την επέκταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας

-Την αναβάθμιση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και

-Την θεσμοθέτηση του επιδόματος ενοικίου για δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Η αθροιστική επίδραση της προτεινόμενης, από τη διαΝΕΟσις, δέσμης μέτρων:

-Θα βοηθούσε 163.800 άτομα να υπερβούν το όριο της ακραίας φτώχειας

-Θα συνέβαλε στη μείωση του συνολικού χάσματος ακραίας φτώχειας κατά 14%

-Θα τετραπλασίαζε το ποσοστό των ανέργων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας

-Θα αύξανε κατά 50% το ποσό του επιδόματος τέκνων και

-Θα παρείχε πρόσθετη στήριξη σε ενοικιαστές πολύ χαμηλού εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, ο πρόσθετος αριθμός ωφελουμένων θα έφτανε τις 415.500 ανθρώπους ήτοι το 3,8% του πληθυσμού.

Σημειώνεται ότι, οι λύσεις που προτείνει η διαΝΕΟσις έχουν δημοσιονομικό κόστος 830 εκατομμύρια ευρώ ή 0,47% του ΑΕΠ.

Tags: