Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή θέλησε να δώσει διευκρινίσεις, διαψεύδοντας δημοσίευμα που επικαλούνταν ότι θα υπήρχε ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προβλεπόταν, βάσει των στοιχείων του του γραφείου Προύπολογισμού, αύξηση του ΑΕΠ από 0,5% έως 1,5%, ανάλογα με το πότε θα κλείσει η αξιολόγηση.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού διευκρινίζει ότι:

1. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα πλήρη στοιχεία σχετικά με την πορεία του πρώτου τριμήνου του 2017 προκειμένου να υπάρξουν σχετικές εκτιμήσεις.

2. Η εκτίμηση του Γραφείου θα αποτυπωθεί, επισήμως, στην Τριμηνιαία Έκθεση που θα δημοσιοποιηθεί περί τα τέλη Απριλίου και αφού προηγηθεί η αξιολόγηση του συνόλου των απαραίτητων δεδομένων.

3. Οι όποιες ανακοινώσεις, εκτιμήσεις και αναφορές σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, εκ μέρους του Γραφείου, γίνονται πάντα μόνο μέσω του επικεφαλής και των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου.

Tags: