Η ύπαρξη συμφωνίας με τον εργοδότη, η υποβολή γραπτής σύμβασης στον ΕΦΚΑ, καθώς και η ασφάλιση για 25 ημέρες κάθε μήνα είναι οι τρεις προϋποθέσεις που τίθενται για την καταβολή χαμηλότερων εισφορών από όσους απασχολούνται σε 1 ή 2 εργοδότες και αμείβονται με «μπλοκάκι».

Αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ ταυτόχρονα με το «άνοιγμα» της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη δήλωση, από τους εργοδότες, των εργαζομένων τους οποίους αμείβουν με δελτίο παροχής υπηρεσιών και εντάσσονται στην παρ. 9 του άρθρου 39, δηλαδή ασφαλίζονται ως «οιονεί» μισθωτοί καταβάλλοντας μόνο την εργατική εισφορά και όχι την εισφορά του ελεύθερου επαγγελματία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στην ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 39 παρ. 9 μπορούν να ενταχθούν όσοι απασχολούνται σε ένα ή έως δύο εργοδότες και αμείβονται αποκλειστικά με Δ.Π.Υ, όσοι απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο και μέχρι 2 εργοδότες, για τις παρεχόμενες με ΔΠΥ υπηρεσίες και όσοι απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω ΔΠΥ.

Βασικό πρόβλημα έχει προκύψει με τις συμβάσεις. Το σύστημα του ΕΦΚΑ μπλοκάρει εργοδότες που θέλουν να κάνουν την ΑΠΔ και να δηλώσουν εργαζόμενους, όμως δεν έχουν συμβάσεις μαζί τους. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που οι εργαζόμενοι έχουν μπλοκάκια.

Οπότε ο εργαζόμενος καλείται από τη μία να πείσει τον εργοδότη να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και από την άλλη να του κάνει σύμβαση.

Tags: